Přijímají se žádosti o účast v programu Leader

Ministr zemědělství Jan Mládek podepsal Pravidla pro poskytování podpory v rámci Programu Leader ČR pro rok 2006. Pro letošní rok je ve státním rozpočtu na tento program schváleno 70 milionů korun. Žádosti se záměry mohou místní akční skupiny podávat na ministerstvo zemědělství od 20. února do 13. března do 15 hodin.Informoval o tom mluvčí ministerstva Tomáš Loskot.

Program Leader je určen mikroregionům s 10 000 až 100 000 obyvatel, s hustotou do 120 obyvatel na kilometr čtvereční. Mikroregion musí mít připravenou rozvojovou strategii a funkční místní akční skupinu s právní subjektivitou. Možné právní formy skupin jsou obecně prospěšná společnost a občanské sdružení. Zvýhodněny budou mikroregiony s vyšší mírou dlouhodobého vylidňování, sdělil Loskot.
Žadateli mohou být podle mluvčího podnikatelské subjekty fyzické nebo právnické osoby, na něž se vztahuje limit dotace 50 % z celkových přijatelných nákladů, nebo obce, svazky obcí a neziskové organizace s působností v daném mikroregionu, s limitem dotace 80 %. Subjekty musí mít zaregistrovanou jako hlavní nebo vedlejší činnost zemědělství nebo lesnictví. Další podmínkou je, že mají sídlo nebo místo podnikání v daném mikroregionu, v obci do 10 000 obyvatel. Zvýhodněny budou projekty umístěné v obcích do 2000 obyvatel.
Přijatelnými náklady jsou výhradně výdaje na pořízení staveb, strojů, technologie a zařízení, rostlin, zvířat, informačních systémů, výpočetní techniky, softwaru, a dále rekonstrukce a modernizace hmotného investičního majetku a služby bezprostředně související s realizací projektu. Tyto investice mohou být realizované pouze na území ČR a uvnitř schváleného mikroregionu, upozornil Loskot.
Prostřednictvím Programu Leader ČR je možné podpořit obnovu venkovské zástavby, doplňovat vybavení a služby, nezbytnou infrastrukturu, oživovat venkov společenskými a obchodními akcemi, diverzifikovat činnost zemědělských podnikatelů, podpořit malé a střední podnikání, obnovovat hospodářské budovy, zlepšit strojové vybavení dílen, obnovovat kulturní památky a rehabilitovat přírodní lokality.
Od roku 2007 bude rozvoj venkova podporován prostřednictvím nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) na roky 2007 až 2013, jehož jednu ze čtyř os tvoří Leader.
Žádosti se záměry mohou místní akční skupiny podávat na Ministerstvo zemědělství, do odboru rozvoje venkova a ekologie, Těšnov 17, 117 05, Praha 1. Kontaktní osobou je Ing. Marie Pátková, tel.: 221 812 623.
Veškeré informace k Programu jsou zveřejněny na stránkách ministerstva www.mze.cz v záložce Dotace a programy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *