Priority pro jednání o reformě

Na včerejším setkání novinářů s představiteli Agrání iniciativy opětovně zazněly priority českého zemědělství v reformě společné zemědělské politiky. Protože jednání o reformě je pro naše zemědělce velmi důležité, neškodí, když si tyto priority znovu připomeneme.

Odmítnutí zastropování a degresivity plateb •Velmi si Vážíme odmítnutí zastropování v návrhu zprávy k SZP zpravodaje EP Alberta Desse.
•Zastropování by způsobilo výrazné poškození pro zemědělce například z ČR, Slovenska a
Německa.
•Cílem je zajistit podporu dalších států pro zrušení zastropování ve smyslu uzavřené dohody
ministrů zemědělství Velké Británie, Německa, Itálie, Rumunska, Slovenska, Česka
z 21. 2. 2011.
•Hlavní argument proti zastropování je diskriminace větších podniků v rámci EU a znemožnění
dosažení vyšší celosvětové konkurenceschopnosti zemědělství v EU.
•Zelená vrstva přímých plateb •Prosadit snížení navrženého procenta 35 % pro zelenou vrstvu z celkových přímých plateb na
úroveň 10 %.
•Tuto zelenou vrstvu realizovat v I. pilíři s minimálním navýšením byrokratické zátěže a
složitosti SZP a s minimální navýšením nákladů zemědělců.
•Udržet platnost článku 68 nařízení rady č. 73/2009 •Prosazovat možnost 10 % přerozdělení z přímých plateb, které bude moci členská země využít
na podporu citlivých komodit (především v oblasti živočišné výroby).
•Podporovat udržení prostředků na SZP po roce 2013
•Usilovat o udržení celkového rozpočtu na SZP = 55 mld. Euro.
•Jako základní parametr rozdělení přímých plateb v prvním pilíři SZP prosazovat maximalizaci
podílu na základě výměry hektarů zemědělské půdy zemědělského podniku.
•Nepřipustit rozdíly v přímých platbách na hektar mezi jednotlivými členskými státy.
•Zvýhodnění států EU-12
•Pokud budou zvýhodněny státy EU-15 přechodným obdobím, požadovat stejnou částku
zvýhodnění pro země EU-12 v Programu rozvoje venkova k vyrovnání nízké úrovně aktiv na
hektar či vysokého zatížení vlastního kapitálu cizími zdroji.
Program rozvoje venkova (PRV) •Prosazovat udržení obálky na PRV pro ČR na současné úrovni.
•Posílit podporu na restrukturalizaci a inovace potravinářského průmyslu v zemích EU -12.
•Opatření přednostně směřovat na zemědělské aktivity, oddělit oblast zemědělství od politiky
soudržnosti (koheze).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *