29.02.2008 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Příprava a založení směsné dávky

Zvyšující se požadavky na výrobu a kvalitu živočišných produktů mají za následek, že se neustále šlechtitelskou a plemenářskou prací zvyšuje fyziologická úroveň výkonnosti zvířat. Zároveň s tím se však zvyšují i jejich nároky na podmínky chovu. Zvýšení užitkovosti vyžaduje i optimalizaci produkčních podmínek. Proto se ve výživě skotu stále více uplatňují směsné krmné dávky.

Směsné krmné dávky (SKD) jsou označovány také jako TMR – jedná se o zkratku anglického termínu Total Mixed Ration. Sestavení TMR má odpovídat především normě potřeby krmiv pro příslušné plemeno zvířat a požadovanou produkci, dále fyziologickému stavu zvířete (laktace, stání na sucho, přírůstky) a  předchozí krmné dávce. Výraznější změny totiž vedou k nežádoucím změnám mikroflóry v trávicím traktu zvířat.
Snadno namíchat a připravit  TMR umožňují míchací krmné vozy (MKV), které se dělí podle několika hledisek – způsobu nakládání, vážení, míchání, vykládání jednotlivých krmných komponent a připojením za energetický prostředek.
Nakládání
Nakládání MKV je řešeno vlastním plnicím zařízením nebo cizím plnicím prostředkem. Pokud má farmář k dispozici samostatný nakladač s vhodnou vybírací technikou a jednotlivé komponenty skladuje blízko sebe, pak má pro něj cizí plnění následující výhody: Vůz má jednodušší, kompaktní konstrukci, jsou nižší pořizovací náklady, náklady na provoz a údržbu stroje.
Druhý způsob, plnění cizím prostředkem, má také výhody. K přípravě a založení TMR je třeba pouze jeden člověk, který sám provede naložení jednotlivých komponent. Další výhodou je, že stěna skladovaného krmiva je po odebírání rovná, utužená a nepodléhá tak rychle oxidaci.
Vlastní nakládání je realizováno pomocí
l rotační frézy,
l odřezávacího a přihrnovacího štítu,
l dvojčelisťového drapáku jeřábového nakladače,
l sklápěcí plošiny zadního čela (pro nakládání lisovaných stébelnin).
Vážicí zařízení
Požadavek, aby zvířata při volném přístupu ke krmnému prostoru dostávala plnohodnotnou krmnou směs, vyžaduje přesné odměřování všech složek (komponent) vytvářejících  KD a nakládaných do ložného (míchacího) prostoru vozu. S ohledem na velmi rozdílné fyzikálně-mechanické vlastnosti krmiv přicházejících v úvahu je zaváděno odměřování složek vážením.  
Ložný prostor (korba vozu) spočívá na třech až čtyřech tenzometrických snímačích osazených do rámu stroje, které umožňují nejen prosté vážení krmiv při nakládání a vykládání vozu, ale i nakládání jednotlivých složek krmiv podle předem naprogramovaných receptur a přesné vykládání předvolené dávky směsného krmiva.
Vážicí zařízení většinou pracuje ve dvou režimech:
l základním,
l podle zvolené receptury.
Při vážení v základním režimu se na displeji zobrazuje pouze aktuální (celková) hmotnost krmiva v korbě.
U každé z naprogramovaných receptur, jejichž počet závisí na kapacitě paměti vyhodnocovací jednotky, se navíc zobrazuje číslo zvolené receptury a číslo právě nakládané složky.
Míchací a řezací ústrojí
Všechny komponenty krmné dávky musí být dobře promíchány, aby nedocházelo k jejich vybírání zvířaty, nicméně nesmí docházet k nadměrné dezintegraci jednotlivých složek, jinak by nebyla zachována možnost přežvykování skotu, která je bezpodmínečně nutná pro správnou funkci trávicího traktu.
Míchacího účinku, tj. dosažení homogenní směsi v celém objemu ložného (míchacího) prostoru korby vozu, lze dosáhnou dvěma principiálně odlišnými způsoby.
Prvním z nich je mechanický způsob: pohyb míchacích členů – míchadel v nepohyblivém míchacím prostoru nebo pohyb (většinou rotační) míchacího prostoru vozu.
Mechanicko-pneumatický způsob: přemisťování částic míchacím prostorem je z části dosahováno jejich odhazovaním, tj. kinetickou energií částic za podpory vzduchu (tzv. míchací systém s metačem).
l Mechanický:
míchadla
– horizontální systém (jedno až čtyřšnekový),
– vertikální systém (jedno až tříšnekový),
– hrablový systém (rotační pohyb ložného – míchacího prostoru).
l Mechanicko-pneumatický: míchací systém s metačem
Horizontální míchací zařízení bývá jedno až čtyřšnekové. Princip funkce horizontálních míchacích systémů, např. u krmného míchacího vozu Faresin Master TMR PRO 1200 od firmy Faresin, je takový, že spodní, centrálně uložený šnek je opatřen řezacími noži a šnekovice je uspořádána tak, že krmivo je posouváno do středu vozu. Jeden vlevo uložený horní šnek dopravuje krmivo zpět do přední a zadní části vozu.
Počet šneků u vertikálního míchacího zařízení se liší podle kapacity vozu. Při menších objemech mají jeden vertikální míchací šnek, vozy o větší kapacitě mají šneky dva. Firma Trioliet vyrábí krmný míchací vůz Triomix 1200 o ložném objemu 12 m3 se dvěma vertikálními míchacími šneky. Vertikální šneky jsou uloženy ve dně korby, šnekovice ve tvaru komolého kužele má u dna větší průměr a nahoře menší. Stejně jako u předchozích horizontálních míchacích mechanismů bývají opatřeny noži pro řezání.
Hrablový míchací systém vyniká zejména svojí jednoduchostí. Jako příklad uvádím MKV ZP 5- -010 Mišak od firmy STS Olbramovice, který je určen pro malé a střední podniky.
Na horizontálním hřídeli jsou upevněna míchací ramena se šikmo umístěnými lopatkami. Ramena jsou vůči sobě přesazena. Tato míchací zařízení s mícháním volným pádem materiálu zabezpečuje dobré promíchání komponent krmiva, ale není schopno vytvořit stejně homogenní směs jako míchací šneky. Jak výrobce udává, toto řešení má následující výhody: jednoduchá konstrukce, potřeba menšího příkonu, šetrné míchání komponent a relativně nízká cena vozu.
Charakteristické provedení míchacího ústrojí s rotačním pohybem ložného prostoru – míchací prostor tvoří válcovitý buben se vstupní kuželovitou částí, podélně situovaný s rámem stroje. Uložení bubnu, uvnitř opatřeného obvodovou šnekovicí, umožňuje nejen jeho otáčení kolem vlastní osy, ale i jeho sklápění ve vertikální rovině. Jednotlivé složky krmiva, nakládané do míchacího prostoru kruhovým otvorem v čele kuželovité části bubnu, jsou účinkem jeho otáčení a vnitřní obvodové šnekovice, za podpory sklonu, přemísťovány směrem dozadu. Přitom dochází vlivem tíhových sil k intenzivnímu převrstvování krmiva v rovinách přibližně kolmých na osu otáčení bubnu. Hromadění v jeho zadní části zamezuje samostatně poháněný míchací šnek, uložený v ose bubnu, přemisťující směšované krmivo v opačném směru. Řezání delších částic stébelnin umožňují nože připevněné na obvodovém okraji osového šneku, jehož otáčky jsou proti otáčkám bubnu podstatně vyšší.
Míchací systém s metačem je u nás na trhu nabízen firmou Lucas. Jedná se o míchací krmný vůz Milan. Jednotlivé složky krmiva, nakládané externím nebo vlastním ústrojím do ložného prostoru korby, jsou přemisťovány podlahovým dopravníkem ve směru k dvojici rozdružovacích válců. Jimi jsou vkládány do lopatkového metacího kola. Plášť skříně lopatkového kola s osou otáčení v podélné svislé rovině vozu je opatřen válcovitým hradítkem, které je otočně uloženo v ose lopatkového kola odhazujícího krmivo (v závislosti na poloze hradítka). Jednak ve svislém směru (dochází k vracení krmiva zpět do korby a jeho promíchání), jednak v horizontálním směru (směsné krmivo je příčně naváděno do krmných prostorů).
Vykládací (dávkovací) ústrojí
TMR je u většiny MKV, po dosažení požadované homogenity, zakládána na krmný stůl při jízdě v krmné chodbě vykládacím ústrojím.  Vykládací ústrojí je většinou řešeno pomocí dopravníků – řetězových, pásových (gumových) nebo skluzem. Umístění vykládacích dopravníků je různé. Zaleží na výrobci. Může být vpravo, vlevo, uprostřed, vzadu nebo vpředu korby MKV. Dopravníky mohou být vybaveny hydromotorem a lze tak regulovat jejich rychlost, čímž se také mění dávka. Řetězové dopravníky se vyznačují hlučnějším chodem, ale delší životností.
Podvozek a pojezd
Z pohledu připojení ke zdroji energie je možné MKV dělit na:
l návěsné,
l nesené,
l samojízdné.
Podvozek u návěsných MKV je u většiny strojů s jednou nápravou, vozy s větší kapacitou mají dvě tandemové nápravy (např. Euromix  o ložném objemu 27 m3).
Jako nesené na tříbodovém závěsu se vyrábějí spíše rozebírače balíků a nastýlací vozy  nebo vykrajovače siláže. Samojízdné vozy jsou řešeny jako dvounápravové s přední řiditelnou nápravou, ale existují i se zadní řiditelnou nápravou, např. Siloking Selbstfahrer 10 až 13 m3. Kabina obsluhy je umístěna většinou na levé straně. Za ní je korba s míchacím zařízením. 
Když se farmář rozhoduje o výběru míchacího krmného vozu, měl by především zohlednit několik kritérií: velikost svého stáda, užitkovost dojnic, systém ustájení, způsob nakládání krmiv, jaký druh krmiv by chtěl v krmném voze míchat a na co dalšího by se dal krmný vůz využít (např. na zastýlání). Dnes se udává, že minimální velikost stáda by měla být 50 dojnic s průměrnou užitkovostí 6000 kg mléka. Počítá se, že 1 m3 korby vozu je zhruba na pět až deset zvířat.
Použití míchacích krmných vozů výrazně snižuje potřebu lidské práce, času nutného ke krmení a umožňuje po celý rok zakládat stejnou krmnou dávku.

Ing. Petr Miláček,
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Praha-Ruzyně

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down