Připraveno další kolo liberalizace obchodu mezi ČR a EU

Po dohodě MZe s Evropskou komisí bude od 1. 7. 2003 uplatňována další liberalizace obchodu se zpracovanými zemědělskými výrobky.

Poslední fáze uvolnění obchodu před vstupem ČR do EU má význam především pro přípravu obou stran na rozšířený jednotný trh EU bez celních bariér. Výsledky jednání jsou výhodnější pro ČR než pro EU, neboť dojde k téměř stoprocentnímu odbourání cel pro vývozy z ČR do EU a vývoz vyjmenovaných výrobků do ČR nebude Evropskou unií subvencován.

Česká strana akceptovala nabídku Evropské unie v podstatě plné liberalizace obchodu se zpracovaným zemědělskými výrobky s vyjmutím citlivých položek, které si obě strany stanovily na základě svých potřeb. Na tyto vybrané položky vyjmuté z plné liberalizace jsou stanoveny bezcelní dovozní kvóty.

Při dovozu zboží z České republiky do EU jde o zejména o čokoládu, pekařské zboží, potravinové přípravky, dextriny a jiné modifikované škroby. Při dovozu zboží z EU do České republiky jsou stanoveny bezcelní kvóty na cukrovinky, potravinové přípravky, těstoviny, pekařské zboží.

Bezcelní kvóty budou tak jako v předchozích letech rozděleny na období od 1. 7. 2003 do 31. 12. 2003 a od 1. 1. 2004 do vstupu ČR do EU. V souvislosti se stávajícím systémem dělení celních kvót v ČR by celkové roční množství mělo být takto rozděleno na dvě stejné poloviny.

Bezcelního přístupu na trh obou stran bude moci využívat pouze zboží, které nebylo předmětem exportních subvencí. Při dovozu zboží z EU do ČR bude celními orgány ČR požadován doklad o této skutečnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *