Připravuje se nové nařízení pro ekologické zemědělství

Evropská komise schválila návrh nového nařízení o ekologické produkci. Jeho cílem je zpřehlednění a zprůhlednění stávající legislativní úpravy tak, aby se stala srozumitelnou pro producenty i konzumenty. Nové nařízení bude jednodušší a umožní určitou flexibilitu, aby bylo možné vzít v úvahu regionální odlišnosti a klimatické podmínky. Producenti organických potravin si budou moci vybrat, zda chtějí nebo nechtějí používat logo Evropské unie pro organické potraviny.

Pokud logo chtít nebudou, musí na etiketu uvést, že jde o potraviny EU—organic.
Produkty obsahující GMO se nebudou smět označovat jako organické, pokud příměs GMO nebude nižší než 0,9 procenta. Jde samozřejmě o příměs vzniklou náhodným znečištěním. Organické potraviny se budou moci dovážet jen tehdy, pokud budou odpovídat požadavků Eu nebo pokud je bude doprovázet odpovídající záruka ze země jejich původu.
Nové nařízení odpovídá závěrům z říjnového jednání rady a evropského akčního plánu pro organické potraviny a zemědělství. Pro import se budou nová pravilda aplikovat od 1. 1. 2007. Nové nařízení by mělo nabýt účinnosti v počátkem roku 2009.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *