03.01.2012 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Připravují nový program podpory nákupu půdy

I přes omezené finanční prostředky Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., (PGRLF), by mělo i letos pokračovat poskytování podpory v rámci programu Zemědělec, tedy programu určenému primárně na nákup techniky a technologií, dále pak v rámci programů finanční podpory pojištění hospodářských zvířat a plodin či podpory lesních školek. Podle ředitele PGRLF Martina Karbana fond počítá i v letošním roce také s pokračováním podpory obcím, která má umožnit uskutečnění jejich projektových záměrů, realizovaných ve veřejném zájmu v rámci Programu rozvoje venkova ČR. „Věříme také, že se nám podaří připravit program nákupu zemědělské půdy,“ uvedl Karban, kterého jsme se zeptali ještě na výhledy možností podpor, poskytovaných tímto fondem v letošním roce.

Závěrem minulého roku skončila podpora provozních programů Provoz, Zpracovatel –Provoz a Podpora krátkodobého financování. Počítá se, že podobné programy budou vypsány i letos? Tyto programy podpory byly připraveny pro zmírnění následků světové hospodářské a finanční krize, a to na základě zvláštního právního rámce Evropské unie, jehož účinnost končila 31. prosince minulého roku. PGRLF byl nucen ukončit příjem žádostí do uvedených programů a podle našich informací není připravováno prodloužení tohoto zvláštního právního rámce na další období tak, jak tomu bylo v předchozím roce. V případě, že dojde ke změně postoje Evropské unie, jsme připraveni okamžitě reagovat.
S ohledem na to, že se jednalo o podporu provozního financování a s ohledem na nízkou administrativní zátěž spojenou s poskytováním podpory v rámci těchto programů, považujeme tyto nástroje za velice efektivní.
Chtěl bych připomenout, že od roku 2009 bylo v rámci provozních programů schváleno celkem 957 žádostí s objemem podporovaných provozních úvěrů 7,5 miliardy korun a přislíbenou podporou PGRLF ve výši 165 miliónů korun. Z toho v roce 2011 se jedná již o 219 schválených žádostí s objemem podporovaných provozních úvěrů 1,3 miliardy korun a přislíbenou podporou PGRLF ve výši 78 milionů korun.
Jaký byl zájem o ostatní podpůrné programy PGRLF? V rámci programu Investice - Zemědělec bylo v minulém roce schváleno 2 697 žádostí s objemem podporovaných úvěrů 4,6 miliardy korun a přislíbenou podporou ve výši 532 milionů korun, což jsou výrazně vyšší hodnoty proti původním předpokladům.
V rámci programu Podpora nákupu půdy bylo až dosud v letošním roce schváleno 90 žádostí s objemem podporovaných úvěrů na nákup půdy 138 milionů korun a přislíbenou podporou ve výši deset milionů korun.
Programem Podpory nákupu půdy se nám pak podařilo úspěšně navázat na předchozí programy, v jejichž rámci byla poskytována subvence úroků z úvěrů na nákup nestátní půdy, které však musely být z důvodu neslučitelnosti s evropským právem ukončeny. Avšak stejně jako uvedené provozní programy je účinnost právního základu, na kterém je program podpory nákupu půdy postaven omezena, a to do 31. prosince 2011. Proto byl příjem žádostí i do tohoto programu ukončen. V současné době připravujeme návrh nového programu podpory nákupu půdy a doufám, že jej budeme moci našim klientům představit v průběhu tohoto roku.
Co se týká programů podpory pojištění, byly zpracovány žádosti 4 540 klientů s předběžnou výší poskytnuté podpory PGRLF 497 milionů korun. Pro rok 2011 byla stanovena úroveň podpory k uhrazenému pojistnému podle jednotlivých podprogramů, a to speciální plodiny 50 procent, ostatní plodiny a hospodářská zvířata 47 procent a podprogram lesní školky 30 procent.
Stále se hovoří o finanční podpoře nepojistitelných rizik. Existuje již nějaká reálná podoba, jak by mohl vypadat fond nepojistitelných rizik a kdy by mohl začít fungovat? Záležitostmi týkajících se řízení rizik se zabývá ministrem zemědělství ustanovená pracovní skupina k agendě zemědělského pojištění a jeho financování. Cílem činnosti uvedené pracovní skupiny, složené z jmenovaných zástupců ministerstva zemědělství, ministerstva financí, zástupců Agrární komory ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Zemědělského svazu ČR a PGRLF je zvážit všechny aspekty spojené s vytvořením systému řízení rizik a krizí v zemědělství - způsobených klimatickými jevy či přírodními pohromami. Vedle uvedené pracovní skupiny je v souvislosti s novým návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova nově ustanovena pracovní skupina při ministerstvu zemědělství, která se má zabývat jednou z šesti základních priorit, mezi které patří právě i řízení rizik. Skutečnost, že problematika řízení rizik je v uvedeném nařízení uvedena nově znamená, že je třeba posoudit situaci i z tohoto pohledu a následně rozhodnout o výběru vhodného opatření.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down