Pro Agrarní platební agenturu zatím méně lidí

Ministerstvo zemědělství může zatím letos pro Agrární platební agenturu (APA) přijmout 100 pracovníků, což je podstatně méně, než chtělo. Informoval o tom vedoucí odboru komunikace MZe Pavel Kovář.

Ministerstvo požadovalo přijetí 256 pracovníků nejpozději do 1. července. Navýšení o dalších 173 lidí žádalo od příštího roku. Agentura má po vstupu do EU administrativně zajišťovat část zemědělských podpor.
V současnosti má resort zhruba 2430 pracovníků, z toho 740 přímo ministerstvo. Zbytek jsou pracovníci pozemkových úřadů a zemědělských agentur. Pro obsazení APA však podle provedeného auditu nemá dostatečné vlastní personální rezervy.
Početní stavy zaměstnanců agentury by měli podle představ MZe zčásti naplnit současní pracovníci celní správy a Státního zemědělského intervenčního fondu. Ministerstvo o tom jedná s oběma institucemi, které po vstupu do unie některé činnosti utlumí.
Z hlediska dopadů na státní rozpočet si zvýšení počtu
zaměstnanců vyžádá navýšení peněz do rozpočtové kapitoly MZe na úhradu platů, zákonných odvodů a na režijní výdaje. Na 100 nových pracovníků resortu vláda odsouhlasila 50 milionů korun.
Agrární platební agentura byla ustavena jako součást MZe v rámci struktury agentury Sapard. Po vstupu do EU má
administrativně zajišťovat přímé platby, opatření rozvoje venkova a strukturální opatření v resortu zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *