Pro Koncoše je podpora zemědělství z EU přitažlivá

Podpora slovenskému zemědělství je jednou z nejpřitažlivějších forem pomoci po vstupu země do Evropské unie, uvedl resortní ministr Pavol Koncoš. Zemědělský resort však podle něho očekává z členství v unii i další pozitivní efekty.

„Pokud je dnes podpora výrobců v EU 655 dolarů na hektar půdy, na Slovensku je to pouze 118 dolarů,“ porovnal Koncoš. Kapitolu zemědělství však vidí ministr v procesu jednání s EU jako nejtěžší a nejnáročnější. Potvrzuje to podle něj i fakt, že ji zatím nemá uzavřenou žádná z asociovaných zemí. „Celá rozpočtová kapitola je zaměřena na financování sedmi základních programů a 24 podprogramů,“ dodal ministr. Udržení výkonného zemědělství a potravinářství je rozpočtováno náklady 8,856 miliardy slovenských korun, veřejné služby 1,619 miliardami, zúrodňovaní a ochrana půdy 704 milióny a podpora investic 907 milióny Sk. Na obnovu lesního fondu je vyčleněno 384miliónů korun a na rozvojové vodohospodářské investice 489 miliónů Sk. Na přípravu země na vstup do EU se počítá se 43 milióny Sk. Kromě toho jsou alokované výdaje na financování programu SAPARD a PHARE.
Koncoš opět odmítavě reagoval na vyhlášení Evropské komise na uplatnění desetiletého přechodného období, během něhož by sepostupně zvyšovaly přímé platby novým zemím, které by až v roce2013 dosáhly úrovně v členských zemích. „Jasně jsme deklarovali, že neposkytnutí plateb ve stejné výši považujeme za diskriminaci,“ řekl Koncoš.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *