31.10.2006 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Proč se změní poplatky

Od 1. ledna příštího roku se změní poplatky za veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa. Chovatelskou a zpracovatelskou veřejnost chceme informovat, proč a k jakým úpravám dochází.

K letošnímu 31. prosinci končí platnost vyhlášky č. 374/2003 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů. Platnost této prováděcí vyhlášky k veterinárnímu zákonu byla již o rok prodloužena a od 1. ledna 2007 ji nahradí nová vyhláška, kterou nyní připravuje Ministerstvo zemědělství ČR. Nový předpis bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 882/2004, které již s účinností od 1. ledna 2006 upravilo výši náhrad nákladů na veterinární prohlídky. Nařízení, závazné pro všechny členské státy Evropské unie, stanoví minimální výši poplatků. Česká republika nebude přísnější, MZe ve své vyhlášce navrhuje právě minimální sazby, zakotvené v unijním nařízení.
Evropská unie se stanovením jednotných poplatků snaží zajistit stejné podmínky pro konkurenceschopnost na jednotném trhu. Česká republika jako členský stát nemůže postupovat jinak a musí se řídit platným nařízením. Přijetí nové vyhlášky bude znamenat zvýšení některých poplatků až o třetinu, u některých naopak snížení téměř o polovinu.
Například u dospělého skotu se sazba za veterinární prohlídku zvýší ze současných 83 na 141 korun za kus, u mladého skotu ze 47 na 56,42 koruny. U prasat s hmotností do 25 kg poplatek stoupne z 10 na 14,10 koruny, u prasat nad 25 kg pak z 25 na 28,21 koruny. U jiných položek ke změně téměř nedochází (např. u skopového a kozího masa s hmotností menší než 12 kg se stávající čtyři koruny mění na 4,20 koruny, u skopového a kozího masa s hmotností 12 kg nebo vyšší zůstává sazba sedm korun. Naopak u drůbeže se poplatky snižují. Současné tři sazby, odstupňované podle počtu porážených kusů, se sjednotí, takže místo 0,33 Kč/kus při porážce do deseti tisíc kusů, resp. 0,25 Kč/kus při porážce od deseti do 150 tisíc, resp. 0,22 Kč/kus při porážce nad 150 tisíc kusů bude jednotný poplatek 0,141 Kč/kus.
Důležitou novinkou je, že v nové sazbě za veterinární prohlídku bude již zahrnutý poplatek za monitoring, což částečně zmírní finanční dopad úpravy některých sazeb. Poplatek za sledování přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a produktech z nich se nyní hradí zvlášť a činí 25 korun za tunu masa.
Úprava některých sazeb za veterinární prohlídky jistě nepotěší zpracovatele, Česká republika však nemůže nerespektovat evropskou legislativu. Náš stát se současně snaží různými cestami přispět ke konkurenceschopnosti tuzemské produkce. Ministerstvo zemědělství ze svého rozpočtu vydává nemalé prostředky na ozdravná opatření v chovu skotu (IBR) a od příštího roku také u drůbeže (salmonela).

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down