Producenti drůbeže chtějí vyšší farmářskou cenu

Producenti a stejně tak zpracovatelé drůbeže začínají na své produkci silně prodělávat. I když vyjednávají se řetězci, nedaří se cenu v obchodní síti zvednout. Výrobci požadují, aby se farmářská cena zvýšila z devatenácti na dvacet korun za kilogram drůbeže. Dvacet producentů z Jihomoravského kraje se kvůli tíživé situaci na trhu sešlo v Jevišovicích, kde učinili prohlášení. Informovala o Eugenie Línková z Agrární komory ČR.

Pokud se farmářská cena nezvýší, hodlají producenti vypustit celý jeden turnus produkce kuřat, což ve svém objemu znamená, že by v novém roce dodali na jatka méně než šest tisíc tun drůbeže, uvedla Línková. Dodala, že celkem těchto dvacet producentů zásobuje český trh ze šestnácti procent drůbeží a vyprodukují ročně 49 tisíc tun drůbeže. Zítra budou vyjednávat a případně i protestovat ve firmě Kostelecké uzeniny. Jsou jejím hlavním dodavatelem.
Agrární komora velmi pečlivě monitoruje trh s drůbeží jak v České republice, tak v okolních státech EU. „Není možné produkovat drůbež pod cenou výrobních nákladů.To platí jak pro producenty, tak zpracovatele,“ řekl Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR. Hlavní problém je podle něj tlak řetězců na co nejnižší cenu u drůbeže.

Agrární komora ČR poslala prohlášení chovatelů drůbeže z jižní Moravy, stanovisko Kosteleckých uzenin a názory dvou dalších zpracovatelů.

Prohlášení chovatelů drůbeže z jižní Moravy

 Toto prohlášení činí chovatelé, kteří ročně produkují 49 000 tun drůbežího masa, což představuje asi 16 % celorepublikové produkce drůbežího masa.
 Stávající nákupní cena jatečné drůbeže od zemědělců je pod úrovní výrobních nákladů.
 Podniky vyrábějící krmiva v současné době zvedly cenu krmiva, což představuje zvýšený náklad na výrobu drůbežího masa o 0,86 Kč/kg a je signalizován další nárůst ceny krmiva počátkem roku 2007 o pět až patnáct procent.
 Zvýšené náklady na výkrm drůbeže v zimních měsících z titulu energií – plynu odhadují chovatelé na 0,75 Kč/kg.
 Těmito skutečnostmi se prohlubuje ztráta producentů drůbeže v ČR, v Rakousku i v Německu je dnes cena jatecké drůbeže vyšší než v ČR. Někteří chovatelé se orientují na zahraniční porážky.
 Jatky skupiny Agrofert platí chovatelům v termínu.
 Vyzýváme všechny producenty drůbeže v České republice, aby se začali chovat tržně a od 1. 1. 2007 neprodávali jatečnou drůbež pod 20 Kč za kilogram živé váhy. V opačném případě nebudou chovatelé zastavovat jednodenní drůbež.
 V současné době líhně produkují o 30 % méně jednodenních kuřat, signalizují velký zájem evropských chovatelů o násadová vejce (poptávky za 5 Kč/kus násadového vejce).
 Zemědělci naprosto nesouhlasí s informacemi například Hospodářských novin, že drůbež na pultech v tomto období zlevní.

Chovatelé:
Agroproduct
Sušárna Pohořelice
ZD Roštýn
ZEVA Chlístovice
ZD Petřín
Agrodružstvo Jevišovice
Promt Modřice
(nejsou zapsaní všichni)

Stanovisko Kosteleckých uzenin

Skupina Agrofert chápe stanovisko výkrmců drůbeže, že při rostoucích cenách vstupů (v důsledku špatné sklizně vysoké ceny obilí, nárůst cen energií) jsou současné nákupní ceny živé drůbeže na hranici rentability (i ve skupině Agrofert jsou výkrmci, kteří mají stejné problémy). Je potřeba si ale uvědomit, že sektor výroby a zpracování drůbeže je v hluboké krizi už celý letošní rok (ptačí chřipka, levné dovozy). Téměř celou ztrátu sektoru zatím sanovali jenom zpracovatelé. Odhaduji, že ztráta zpracovatelů drůbeže za rok 2006 dosáhne několik stovek milionů korun. Pokud nedojde ke zvýšení cen při prodeji na obchodní řetězce, nemůže být zvýšená cena nakupované živé drůbeže, a to i za cenu případného dočasného omezení výroby. Kostelecké uzeniny provedly celou řadu opatření za účelem snížení výrobních nákladů (restrukturalizace podniku, jednání o centrálním nákupu jednodenních kuřat), ale hlavní problém, tedy nízká cena při prodeji na obchodní řetězce, přetrvává.
Ing. Petr Cingr
ředitel divize maso
Agrofert holding

Názory dvou dalších zpracovatelů

 Ing. Jiří Malúš, generální ředitel holdingu Agropol Group
Do konce roku nebudeme měnit ceny u drůbeže. A pokud se mám vyjádřit k tomu, že producenti přes zimu vypustí jeden zástavový turnus u drůbeže, je to čistě jejich podnikatelské rozhodnutí. Je to věcí podnikatelské aktivity každého jednotlivého výkrmce.

 Ing. Zdeněk Štěpánek, generální ředitel firmy Xaverov, a. s.
V okolních zemích se cena za jeden kilogram jatečné drůbeže pohybuje v rozmezí 0,7 – 0,72 eur, to je asi 19,60 – 20 Kč. Zpracovatelé v ČR platí 19 – 19,50 Kč.
Cena za jeden kilogram chlazeného kuřete je v ČR dlouhodobě na nejnižší úrovni v zemích EU, pouze v Polsku je cena nižší.
V porovnání s rokem 2005 došlo k poklesu v průměru o osm korun na kilogram, to je při současném trendu zvyšování cen energií, krmných směsí a dalších nákladů neudržitelný stav.
Ceny se musí zvýšit, jinak hrozí nedostatek českých kuřat pro naše spotřebitele.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *