Program pro zemědělce

Československá obchodní banka, a. s., která je předním poskytovatelem finančních služeb v České republice, zaměřuje svoji pozornost na sektor zemědělství a vývoj společné zemědělské politiky EU. Aktuálním tématem je v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020 podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce.

Skupina ČSOB přichází se zvýhodněným a uceleným konceptem nabídky pro zemědělce, který má přinést přidanou hodnotu farmářům a zemědělským podnikům v oblastech, kde to klienti potřebují. Jednou z těchto oblastí nabídky je řešení financování potřeb mladého začínajícího zemědělce. V rámci operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova se otvírají mladým zemědělcům možnosti podporovaného financování. Z toho důvodu ČSOB připravila nejen pro mladé začínající zemědělce program Farmáři.

Program pro farmáře

Program umožňuje současným i novým klientům získat úvěr až do výše 2 mil. Kč bez dokládání účelu. Výše limitu úvěru je stanovena na základě vlastní nebo i pronajaté výměry zemědělské půdy. K doložení obhospodařované výměry postačí rozhodnutí o přidělení jednotné platby na plochu (SAPS) ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Program je vhodný nejen k financování provozních výdajů zemědělce, jako je nákup hnojiv, osiv a krmiv, ale i pro investice do zemědělské techniky a nákup zemědělské půdy a podobně.

Program Farmáři je určen pro zemědělce hospodařící alespoň šest měsíců. V rámci programu mají zemědělci možnost získat ČSOB Povolené přečerpání účtu za výhodných podmínek a ČSOB Rychlý úvěr na podnikání. Při částce nepřesahující 600 tisíc korun ČSOB nepožaduje od klienta zajištění.

Výhodou tohoto produktu je jeho flexibilnost. Zemědělci tak mohou mít peníze na účtu rychle k dispozici a mohou jistinu úvěru splácet podle potřeby například pololetně i ročně. Program Farmáři umožňuje čerpání dotace části úroků z úvěru u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Pokud má klient vyšší finanční potřeby, které převyšují tento program, postupuje banka standardním způsobem, tj. vyhodnocuje hospodaření klienta.

Výhodou tohoto programu je jeho jednoduchost a administrativní nenáročnost. Sjednání úvěru je snadné. Klient může kontaktovat kteroukoliv pobočku ČSOB nebo požádat o osobní schůzku přímo na farmě nebo v podniku prostřednictvím webové stránky ČSOB anebo zavolat na call centrum ČSOB. Obsluhu pro zemědělce zajišťují zkušení bankéři – specialisté na zemědělství. Tím je zajištěno dokonalé pochopení finančních potřeb klienta na základě znalosti specifik podnikání v zemědělství. Zkušený bankéř pomůže klientovi s vybráním vhodného produktu pro jeho potřeby, ale také bude nápomocen s vyřízením žádosti o poskytnutí dotace části úroků z úvěru u PGRLF.

Ucelená nabídka

Výhodou nabídky skupiny ČSOB pro zemědělce je jeho ucelenost (bankovní služby, pojištění, leasing, factoring), flexibilnost s konkrétními výhodami oproti standardním podmínkám, jeho administrativní nenáročnost a pružné dotační poradenství. Klientovi stačí být v kontaktu s jedním firemním bankéřem ČSOB, který zajistí odborné pokrytí všech finan­čních potřeb klienta včetně pojištění. Aktuálně zemědělci řeší financování doporučených žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova (PRV) – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, ale i dalších operací. Bankéři ČSOB zemědělcům poskytnou ucelenou informaci o variantách financování projektů a možnostech předfinancování dotací z PRV. Cílem je nalézt optimální řešení financování potřeb klienta ušité na míru.

 

Ing. Petr Kopeček

ČSOB

Foto: ČSOB byla již dvakrát partnerem výstavy Naše pole v Nabočanech

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *