22.09.2000 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Program SAPARD v otázkách a odpovědích

Dne 13. září schválila Evropská komise Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000 až 2006. To bylo jednou z důležitých podmínak, abychom u nás mohli využívat předvstupní program SAPARD.

Kdo může požádat o podporu z programu SAPARD?
O podporu může požádat soukromý zemědělec, fyzická či právnická osoba, obec nebo sdružení obcí, pokud splňují podmínky podrobně rozpracované v Plánu rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000 – 2006.

Co musí žadatel udělat?
Především si připravit kvalitně zpracovaný projekt zaměřený na jedno z opatření uvedených v Plánu rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000 – 2006.

O jaká opatření jde?
Jde o následující opatření, která je velmi stručně možné charakterizovat takto:
1.1 Investice do zemědělského majetku
(Opatření zahrnuje úpravu ustájení skotu a prasat tak, aby byly respektovány požadavky na welfare – pohodu zvířat, dále rekonstrukci skladů ovoce a zeleniny a budování jímek na kejdu a hnojišť.)
1.2 Zlepšení zpracování a marketingu zemědělských produktů a produktů z ryb
(Opatření podporuje zřizování a modernizaci technologií v mlékárenském a masném odvětví a při zpracování ryb a výrobu a zpracování regionálních produktů.)
1.3 Zlepšování struktur pro kontrolu kvality, pro kvalitu potravin a ochranu spotřebitele
(Toto opatření je určeno na nákup přístrojů pro zavádění klasifikace SEUROP a systémů kontroly a řízení jakosti a hygieny potravin.)
1.4 Meliorace a pozemkové úpravy
(Toto opatření se bude využívat na realizaci pozemkových úprav – vyměřování pozemků, nové mapování, výstavbu a rekonstrukci cest, na protierozní opatření.)
2.1 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury
(Opatření zahrnuje obnovu místních památek, rozvoj občanské vybavenosti, péči o veřejná prostranství a zeleň a zlepšení kultury bydlení.)
2.2 Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností, zajišťujících rozmanitost činností a alternativní zdroje příjmů
(Cílem tohoto opatření je obnova tradičních řemesel, rozvoj malých a středních podniků na venkově, rozvoj venkovské turistiky a rozvoj místních aktivit na venkově.)
2.3 Metody zemědělské produkce určené k ochraně životního prostředí a uchování krajiny
(Toto opatření je určeno pro tři pilotní oblasti – Blaník, část Bílých Karpat a Moravský Kras. Dalšími pilotními oblastmi by mělo být i Poodří a Pomoraví.)
3.1 Zlepšování profesního vzdělávání
(Opatření je určeno pro vzdělávací akce přímo související s programem SAPARD a přípravou na vstup do EU.)
3.2 Technická pomoc
(Opatření je zaměřeno na vypracování odborných studií pro uskutečňování programu SAPARD.)

Které opatření je určeno pro zemědělce?
Opatření 1.1 - Investice do zemědělského majetku, částečně i 1.2 - Zlepšení zpracování a marketingu zemědělských produktů a produktů z ryb, a to v části zaměřené na výrobu a zpracování regionálních produktů. U opatření 3.2 Metody zemědělské produkce určené k ochraně životního prostředí a uchování krajiny budou příjemci podpory zemědělci z pilotních oblastí.
Opatření 2.1 - Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury a 2.2 - Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností, zajišťujících rozmanitost činností a alternativní zdroje příjmů jsou určena pro obce do 5000 obyvatel a podnikatele z venkovských oblastí.

Na co je třeba při přípravě projektů dbát?
Velmi důležité je přesně dodržovat podmínky uvedené u jednotlivých opatření. Projekty mohou být zaměřeny jen na vyjmenované investice, žadatelé musí v mnoha případech splnit i další předpoklady a doložit potřebné doklady. Získat některé z nich – například rozhodnutí stavebního úřadu, posouzení EIA (vlivu na životní prostředí) u projektů podle zákona č. 244/92 Sb., může trvat až několik měsíců. Zvlášť pečlivě doporučujeme prostudovat to, co z programu SAPARD nelze financovat. Je to například koupě pozemku nebo existujících budov, nákup na leasing, výdaje na použité technologie, stroje a zařízení, investice do skladů určených ke skladování komodit podléhajících státní intervenci (obilí, sušené mléko apod.).

Jak velké projekty je možné vypracovat?
Celkové náklady na uskutečnění projektu se mohou pohybovat obecně v rozmezí od 300 000 Kč do 50 miliónů Kč. Šanci na úspěch mají rozhodně spíše projekty pohybující se v dolní části uvedeného rozmezí. Projekty u opatření 1.1, 1.2, 1.3 a 2.2 do 5 miliónů Kč musí obsahovat tzv. bussiness plan. Projekty u opatření 1.1, 1.2, 1.3 a 2.2, jejichž celkový finanční rozpočet dosahuje či přesahuje 5 miliónů Kč (včetně DPH), musí být předloženy se studií proveditelnosti, vypracovanou autorizovanou firmou.

Jakým způsobem se vyplácí? S jak vysokou podporou může žadatel počítat?
Program SAPARD nelze považovat za dotaci, na kterou má žadatel automaticky nárok. Vzhledem k omezenému objemu prostředků uspěje jen část žadatelů. Ti zájemci o podporu, jejichž projekty budou vybrány jako nejlepší, budou projekt nejprve financovat z vlastních zdrojů. Po ukončení projektu nebo jeho etapy obdrží příspěvek ve formě grantu ze zdrojů Evropské unie a rozpočtu České republiky. Výše příspěvku u projektů vytvářejících výnosy (1.1, 1.2, 1.3 a 2.2) může dosáhnout nanejvýš 50 % (z toho 75 % vyplacené částky tvoří peníze EU a 25 % peníze ČR). U projektů nevytvářejících výnosy může žadatel dostat proplaceno 100 % nákladů na uskutečnění projektu (i v tomto případě se na financování podílí ze 75 % EU a z 25 % rozpočet ČR). Na projekt financovaný z programu SAPARD nelze žádat další příspěvek z rozpočtu ČR ani EU.

Kdo může projekt vypracovat?
Není stanovena žádná závazná podmínka. Projekt může vypracovat přímo žadatel. Vypracování rozsáhlejších projektů je poměrně náročné, na jejich přípravě se může podílet například některý z projektantů proškolených MZe (jejich seznam je uveden na internetové stránce MZe a k dispozici je také na všech územních odborech MZe). Zájemci o podporu z programu SAPARD mohou také využít i jiné poradenské a projekční instituce.
Žadatel musí hradit vypracování projektu i některé další odborné studie z vlastních prostředků.

Kdo bude zajišťovat průběh programu SAPARD?
Pracovníci SAPARD Agentury s centrálním pracovištěm na MZe v Praze a regionálními pracovišti v Praze, Brně, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Olomouci a Opavě.

Kdy je možné začít připravovat projekty?
Kdykoliv. Vzhledem k tomu, že Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000 – 2006 byl 13. září 2000 schválen Evropskou komisí, opatření lze považovat za definitivní a jejich znění se nebude měnit.
Termín předkládání projektů, místo, kam se budou předávat, a způsob podání budou včas vyhlášeny, formuláře budou k dispozici po vyhlášení termínu přijímání žádostí na všech územních odborech Ministerstva zemědělství.

Kde mohou zájemci o program SAPARD získat další informace?
Na všech územních odborech Ministerstva zemědělství, na internetových stránkách MZe (http://www.mze.cz, odkaz Dotace, programy) ), u vyškolených poradců a projektantů (jejich seznam je k dispozici na internetových stránkách MZe a na všech územních odborech MZe) i v odborném tisku.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down