Prohlášení stínového ministra zemědělství ODS

Majetková transformace původních zemědělských družstev se po roce 1994 zastavila a je předmětem velkých sporů politiků i právníků. Oprávněné osoby, které se rozhodly nehospodařit ani nevstoupit do družstva či akciové společnosti, ale počkat 7 let na řádné vydání svého majetku, se dostaly do velmi složité situace. V nejasném výkladu znění transformačního zákona jim hrozilo promlčení jejich majetkových nároků.

Poslanecká sněmovna se sice více než dva roky touto problematikou zabývala, ale názorové a politické složení tohoto zákonodárného orgánu neumožnilo přijetí žádné novely, která by pomohla tristní situaci vyřešit. Levicové strany se snažily nároky na zemědělský majetek zpochybnit a jaksi „vyvlastnit“, pravicové strany naopak hledaly cestu pro přednostní a jednoduché vydání tohoto majetku nebo jeho náhrad oprávněným osobám. Žádný z návrhů ale nezískal potřebnou podporu a hrozící promlčení nároků oprávněných osob znamenalo faktické prosazení záměru levice.
ODS navrhla a prosadila přijetí pozměňovacího návrhu, který oprávněným osobám prodlužuje lhůtu pro vymáhání svých majetkových nároků u povinných osob do roku 2009. ODS si tím zároveň otevřela nový prostor k možné novelizaci transformačního zákona po volbách do poslanecké sněmovny. Uplynutím promlčecí lhůty by totiž také odezněla doba, kdy je možné platné znění transformačního zákona novelizovat.
ODS si je vědoma spravedlivé netrpělivosti oprávněných osob, způsobené problémy při získávání náhrad za svůj majetek. Dnešní den je ale možné označit jako velice přínosný. Věříme, že příznivější složení Poslanecké sněmovny po volbách nám umožní tuto práci dokončit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *