Prohlášení účastníků z dnešního Obilnářského fóra Agrární komory ČR v Havlíčkově Brodě

Účastníci vyjadřují podporu jednání ministra zemědělství ve vládě při prosazování oprávněných požadavků zemědělců:

1) Na prvém místě jsou to neodvolatelné záruky vlády pro dorovnání přímých plateb na úroveň 55 % vyjednaných v Kodani a to tak, jak učinily vlády ostatních kandidátských zemí.
Požadujeme také rozpuštění finanční rezervy EU, kterou vytvořila pro rozšíření.

2) Požadujeme okamžité řešení částečných náhrad za vymrznutí ozimů tak, jak bylo přislíbeno ministrem zemědělství ve výši 4 tis. Kč/ha.

3) Požadujeme částečné dorovnání propadu příjmů v zemědělství za rok 2002 ve výši 1 200 Kč/ha zemědělské půdy.

4) Požadujeme vyplacení plné částky na všechny dotační tituly v rámci nařízení vlády č. 505/2000 Sb. a č. 86/2001 Sb.

5) Požadujeme dofinancování intervenčního vývozu pšenice SZIFu z loňské sklizně a mlékárenských výrobků.

Účastníci Obilnářského fóra se shodli na potřebě vyhlášení intervenčního nákupu potravinářské pšenice za stejných podmínek jako v loňském roce.

Probíhají jednání se členy vlády, poslanci a senátory v centru i ve volebních regionech s cílem zajistit podporu našich požadavků – v tom budeme pokračovat.

Protože nechceme narušit průběh referenda o vstupu české republiky do EU, rozhodli jsme se dočasně přerušit naše protestní akce.

Pokud však nebudou naše oprávněné požadavky úspěšně vyřešeny na prvém zasedání vlády po referendu, přistoupíme k razantním protestním akcím na obhajobu existenčních zájmů zemědělců.

K tomu se dnešním dnem uvádí do pohotovosti krizový štáb AK ČR a o připravenost žádáme všechny zemědělce a příznivce.

Toto prohlášení předáme předsedovi vlády před zítřejším jednání vlády.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *