09.05.2002 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prohlášení valné hromady Okresní agrární komory Olomouc

Okresní agrární komora se na úterní valné hromadě mimo jiné velmi obsáhle a především s velkým znepokojením věnovala situaci, která v posledním období nastala v oblasti předkládání, posuzování a diskuze kolem návrhů EU na stav a vývoj zemědělství ČR v nynějším období a především po vstupu ČR do EU.

ČR předložila v uplynulém období komplexní návrhy na regulaci a vývoj českého zemědělství v období po vstupu do EU. Evropskou komisí však tyto návrhy byly a jsou dále postupně upravovány a to konstatujeme, že velmi nevýhodně pro naše zemědělství a celou společnost.
Tristní na této situaci je především to, že dochází proti předchozím návrhům –včetně posledního návrhu z 31.ledna letošního roku k dalšímu snižování možnosti výroby a zužování objemu našeho zemědělství a to za účasti našich vyjednavačů a dohledu Ministerstva zahraničí a zemědělství. Vysoce neodpovědný je přístup zástupců těchto dvou ministerstev k předkládaným regulativům ze strany zástupců EU. Ti navíc na tiskové konferenci 26.4. t.r. sami vyslovili údiv nad tím, že česká strana nedodala pro obhajobu českého zemědělství u stěžejních kvót veškeré podklady.
Požadujeme po odpovědných ministerstvech a to konkrétně po ministru zemědělství ČR, aby za této situace nedovolil uzavření kapitoly zemědělství v této podobě, navíc, když ze strany legislativy a komisariátu EU dochází jednostranně k zužování možnosti vývoje našeho zemědělství, jeho omezování v produkci a otevřeném znevýhodnění našich podnikatelů v zemědělství proti farmářům z EU. Tento postup za účasti-bohužel-našich vyjednavačů je navíc v rozporu s deklarovanou společnou zemědělskou politikou EU.
Obracíme se proto na výše jmenované o sjednání nápravy a vyzýváme všechny odpovědné zástupce našeho státu k okamžitému řešení této neodkladné záležitosti a navíc vyzýváme celou zemědělskou veřejnost, prostřednictvím Agrární komory, zájmových sdružení a svazů k podpoře tohoto našeho stanoviska. Obracíme se i v této době (před volbami) na poslance s apelem, aby nebyla kapitola zemědělství uzavřena a bylo intenzivně o podmínkách pro nás znovu jednáno.
Tato situace se netýká pouze udávaných tří procent populace, která v zemědělství pracuje, ale též všech těch, kteří jsou s nimi spojeni ať výrobně, či vlastnicky a to je téměř dvacet procent –tedy jedna pětina národa. Platí to bezezbytku i o podílu na hrubém domácím produktu. Zmenšení rozměrů našeho zemědělství nepříznivě ovlivní zaměstnanost i saldo zahraničního obchodu se zemědělskými komoditami.

V Litovli dne 7.5.2002
Valná hromada Okresní agrární komory Olomouc

Toto prohlášení a výzva bylo valnou hromadou přijato v usnesení.

Ing. Stejskal Václav - předseda návrhové komise VH
Ing. Tobiáš Drahomír - předseda OAK
Ing. Šuba Miroslav - místopředseda OAK
Ing. Kovář Alois - místopředseda OAK
Ing. Škrabal Ivo - předseda DR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down