Projekt přeshraniční spolupráce ukončen

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) spolu se svým projektovým partnerem Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky (ŠVPS SR) ukončila včera na závěrečné konferenci v Brně projekt s názvem Posílení spolupráce a rozvoj sítí mezi příhraničními regiony obou zemí v oblasti úřední kontroly potravin“. Konferencí vyvrcholila přeshraniční spolupráce regionálních inspektorátů v Brně a Olomouci s krajskou správou ŠVPS v Žilině, Trenčíně a Trnavě, která byla zahájena začátkem letošního roku v Trenčianských Teplicích. Informoval o tom mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martina Šmídtová.

Realizovaný projekt byl vybrán v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika a byl z 85 % financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Náklady na projekt dosáhly téměř 40 tisíc eur. Jeho hlavní náplní byly krátkodobé výměnné stáže českých a slovenských inspektorů.
Od ledna 2009 navštívilo partnerské úřady na Slovensku 32 inspektorů Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), kteří se rovněž zúčastnili kontrol zaměřených především na víno, ovoce a zeleninu, výrobce nápojů, pekařské a cukrářské výrobky a maloobchod. Recipročně inspektoráty v Brně a Olomouci zorganizovaly výměnné pobyty 32 slovenských inspektorů. Cílem stáží byla hlavně výměna zkušeností, seznámení se s kontrolními postupy partnerského úřadu, ale také navázání kontaktů.
Oba úřady se řídí stejnými evropskými právními předpisy, přesto se v některých ohledech systém kontroly potravin na obou stranách hranice od sebe liší. Dosvědčují to i reakce účastníků výměnných stáží. „ŠVPS zajišťuje kontrolu potravin jak živočišného původu, tak rostlinného původu. Doplňky stravy, kojeneckou výživu či neochucené minerální vody ale kontrolují slovenští hygienici. Pokuty udělují rovněž ve správních řízeních, kromě toho ale mají v některých případech možnost udělit blokovou pokutu, což my nemáme,“ uvedla k tomu olomoucká inspektorka Ivanka Přecechtělová. „Stejně jako u nás slovenští inspektoři provádějí kontroly na základě předchozí analýzy rizika, velmi se mi líbilo, jakým způsobem mají tuto analýzu zpracovanou, jaké parametry při ní zohledňují. V tomto ohledu bychom se mohli inspirovat,“ podělila se o své dojmy Alena Celá, brněnská inspektorka.
Naopak slovenští inspektoři oceňovali technické vybavení SZPI, hlavně mobilní kancelář inspektora (notebook a mobilní tiskárnu), větší oborovou specializaci inspektorů i skutečnost, že správní řízení s kontrolovanými osobami zahajují právníci, nikoli samotní inspektoři.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce nadále pokračuje ve využívání prostředků z evropských fondů a na příští rok plánuje obdobný projekt zaměřený na přeshraniční spolupráci s Ministerstvem sociálních věcí státu Sasko jako projektovým partnerem. Ten má ve své kompetenci mimo jiné i úřední kontrolu potravin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *