Projekt pro diskusi o biotechnologiích startuje

Nový projekt, který usiluje o zahájení společenské diskuse o biotechnologiích z hlediska principů udržitelného rozvoje, odstartovala Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ). Projekt je součástí širšího Informačního a vzdělávacího programu o využití biotechnologií v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, na kterém STUŽ spolupracuje s firmami Envisan-Gem, VZ Ekomonitor a Wastech, s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR a s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Cílem STUŽ je shromáždit v oblasti biotechnologií zahraniční zkušenosti, které se týkají účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech, přístupu veřejnosti k informacím a hodnocení ekologických a zdravotních rizik různých aplikací. Na základě pozitivních i negativních příkladů ze zahraničí chceme podnítit společenskou diskusi, která by vedla k definování postojů vůči různým aspektům používání biotechnologií z hlediska principů udržitelného rozvoje. A to jednak mezi nevládními neziskovými organizacemi (NNO) navzájem, jednak mezi zástupci NNO, veřejné správy, akademické obce a byznysu, uvedl MUDr. Miroslav Šuta, koordinátor projektu STUŽ.
Problematika biotechnologií je velice široká – od potravinářského průmyslu, přes geneticky modifikované organismy (GMO) a jejich velmi problematické uvolňování do životního prostředí až třeba po čištění zamořených lokalit za pomocí speciálních dekontaminačních technologií. Výsledky aktivit STUŽ budou v průběhu dvouletého projektu prezentovány například prostřednictvím internetové stránky a tiskovin nebo formou seminářů.
Biotechnologie mohou být jako cokoli jiného dobrým sluhou nebo špatným pánem. Myšlenka trvale udržitelného rozvoje je založena pokusu nastolit ve společnosti rovnováhu mezi třemi stejně důležitými pilíři – ekologickým, ekonomickým a sociálním, konstatoval konstatoval MUDr. Šuta.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *