Projekt pro zachování půd

Nejkvalitnější zemědělské půdy stále ubývá a tento trend je třeba zastavit. Cestou k řešení problému by však neměla být pouze restriktivními opatření, to znamená výše poplatků za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, ale také edukace. Proto Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd (VÚMOP) vytvořil webovou aplikaci, která má podpořit zachování černozemí a hnědozemí pro zemědělskou produkci. Informoval o tom ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministr připomněl, že jeden z nejdůležitějších cílů strategie resortu s výhledem do roku 2030 je zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny. Pokud jsou zemědělci odsouváni na méně kvalitní půdy, jejich produkce je méně efektivní a jsou zatíženi většími náklady spojenými s odpovědným hospodařením na půdě na méně vhodných lokalitách. „Neméně významným cílem je využití zemědělských brownfieldů,“ které jsou rozesety po krajině,“ připomněl náměstek pro půdní službu a informatiku VÚMOP Ivan Novotný a poukázal na studii realizovanou agenturou CzechInvest v roce 2008. Podle ní je z celkového počtu 2355 lokalit identifikovaných jako brownfield 34,9 procenta původem ze zemědělství. „Zemědělské brownfieldy jsou tak nejčetnějším typem těchto objektů v České republice. Zaujímají však poloviční plošný podíl, a to 17,8 procenta,“ informoval Novotný s tím, že jsou nejméně zatíženy kontaminací.*

Celý článek najdete v týdeníku Zemědělec č. 41

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *