Projekt řemeslných tradic v Krkonoších

Nově otevřená stálá expozice Z tvorby krkonošského lidu v historickém domku na Náměstí Míru ve Vrchlabí je prvním výstupem programové části projektu Via Fabrilis – cesta řemeslných tradic. Je zaměřena na tradice lidové rukodělné tvorby, a to jak v oblasti lidového umění, tak i řemesel a domácké výroby. Návštěvníci spatří předměty lidového umění, řemeslné dílny a díky nedávno dokončeným stavebním úpravám také novou půdní miniexpozici. Projekt je financován z operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Informoval o tom odborný referent pověřený zastupováním tiskové mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Expozice Z tvorby krkonošského lidu je rozdělena do tří částí. První – Lidové umění – je zaměřena na pro region typické podmalby na skle, dřevořezby a betlémy. K vidění jsou také ukázky aplikace dekoru na užitných předmětech coby důkaz o lidovém estetickém cítění obecně. Většina exponátů pochází z konce 18. a 19. století, což je doba vrcholu lidové umělecké tvorby. Z vystavených podmaleb si zvláštní pozornost zaslouží ty, které vznikly pravděpodobně v souvislosti s vrchlabským klášterem (Kristus na Olivetské hoře, Sv. Anna Samotřetí, Sv. Jiří a Ježíškův sen). Betlémy v měšťanských domech krkonošských městeček i v horských chalupách zcela zdomácněly v průběhu 19. století a staly se jedním z nejvýraznějších projevů zdejší lidové kultury. Bývaly předmětem úcty i pýchy téměř každé domácnosti a neodmyslitelnou součástí vánoční atmosféry. Vystavený zámecký skříňový betlém hrabat Morzinů, vytvořený v italském stylu koncem 18. století, se stal vzorem a inspirací pro mnohé další. Druhá část expozice – řemeslné dílny – přibližuje řemesla běžná v oblasti Krkonoš. K vidění je truhlářská, ševcovská a sedlářská dílna, dílna košíkáře a ošatkáře a dílna výrobce figurek Krakonoše. Spolu se záměrem navrátit stavebními úpravami podkrovní části domku podobu před rekonstrukcí z konce 70. let 20. století se zrodil i nápad využít vzniklé půdní prostory k vytvoření třetí části – „půdní miniexpozice“. Půda byla nezbytná a veskrze užitečná součást všech chalup a domků, kam se odložilo vše, co právě nebylo k užitku, co se rozbilo a potřebovalo opravit. Předměty mnohdy odsouzené k zapomnění a postupnému zániku v půdních zákoutích dnes zdobí naše muzejní sbírky.
Při nedávné rekonstrukci domu čp. 224, kam byla umístěna expozice Z tvorby krkonošského lidu, byl upraven do původního stavu dvorní štít. Vnitřní výstavní prostor v prvním patře byl rozdělen vložením mezistropu a vytvořením půdního prostoru.
Projekt Via Fabrilis – cesta řemeslných tradic má přispět k záchraně kulturního dědictví v oblasti tradičních výrob venkovské i maloměstské kultury v regionu, a to prostřednictvím společných výstav partnerů na obou stranách hranice, workshopů, přednášek, výzkumu, dokumentace a rekonstrukce takových výrob v terénu, publikací propagujících řemeslné tradice a webových stránek. Mimoto zahrnuje rekonstrukci kulturní památky tří historických domků na Náměstí Míru ve Vrchlabí (se sídlem Hlavního informačního střediska Správy KRNAP) a dostavbu repliky čtvrtého historického domu, čímž budou rozšířeny výstavní i depozitární prostory. Rekonstruováno bude také polské muzeum v Boleslavci. Projekt připravila Správa KRNAP společně spolu s Muzeem keramiky v polském Boleslavci. Jeho cílem je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví v příhraničním území. Projekt celkem za více než 615 tisíc eur byl podán v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Jeho předpokládané ukončení je plánováno na červen roku 2010.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *