Projekt slavností je úspěšný

Tradiční farmářská stezka, tvůrčí dílny, mixování mléčných koktejlů či výroba papírových draků byly kromě jiného na programu letošních závěrečných Farmářských slavností, které se uskutečnily 6. října v Boru u Sedlčan na farmě rodiny Peštových a zavítalo na ně čtyři tisíce lidí. Celkem od dubna na slavnosti přišlo přes 25 tisíc lidí, kteří mohli proniknout do tajů vinařství, chovu býků plemene aberdeen angus, či holštýnského skotu, ovcí a koz.

„Těší mě, že letošní sezóna Farmářských slavností byla od počátku úspěšná, což dokazuje i velký zájem návštěvníků. Převážnou část tvořily rodiny s dětmi, které kromě čerstvých potravin přilákal také bohatý program,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl. Návštěvníci měli jedinečnou možnost nahlédnout do života českých farmářů. Poznali, jak to chodí ve vinařství u Kosíků, na farmě Stanislava Bůžka a Stanislava Němce, kteří se zabývají výrobou mléka. V přírodním areálu Zlobice se seznámili s chovem ovcí a koz nebo navštívili farmu rodiny Peštových u Sedlčan, která se zabývá chovem holštýnského skotu a produkcí mléka. V soutěži farma roku zaujala třetí místo. Tradice hospodaření rodiny Peštových v Boru u Sedlčan má dlouhou historii. Přerušené fungování rodinného statku se manželé Peštovi rozhodli obnovit v roce 1992. Přes nelehké začátky se podařilo farmu rozšířit na současných 73 hektarů, kde se pěstují hlavně krmné plodiny pro 50 kusů dojnic holštýnského skotu. Produkce mléka tvoří hlavní složku příjmů této rodinné farmy. O chod hospodářství se starají pouze rodinní příslušníci. Na konci roku 2009 farmu převzal nejstarší syn, který chce farmu dále rozšiřovat, chce zavést výkrm býků a také prodej ze dvora. Do provozu farmy se ale zapojují i ostatní tři potomci. Velkou část práce na farmě však nadále obstarávají manželé Peštovi, paní Peštová vyřizuje veškerou administrativu a účetnictví a její manžel se věnuje hlavně živočišné výrobě. Jeho koníčkem jsou zájmové chovy koní, ovcí, koz, králíků, slepic a včel, což dokresluje téměř idylické prostředí rodinné farmy v Povltaví.
Poznání života na venkově Farmářské slavnosti jsou projektem založeným na poznávání života na venkově, který zahrnuje sérii celodenních akcí pro rodiny s dětmi na vybraných farmách České republiky. Pořádá je ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR.
Díky projektu může veřejnost poznat život na rodinných farmách a děti se na nich mohou formou hry seznámit s tradičním českým zemědělstvím a národním bohatstvím. „V rámci Farmářských slavností měli lidé možnost ochutnat i místní speciality a potraviny, které sedláci prodávají přímo ze dvora. Zároveň se vždy dozvěděli o regionálních farmářích, u kterých si mohou nakoupit kvalitní mléko, sýry, maso, ovoce a zeleninu, včelí med a další výrobky se zárukou čerstvosti a místního původu,“ připomněl předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Josef Stehlík s tím, že tyto akce zvyšují zájem lidí o kvalitní potraviny domácí produkce a podporují české zemědělce. Jsou tak jednou z možností, jak zatraktivnit venkov a rozšířit škálu poskytovaných služeb.
Například podle analytické společnosti Mag Consulting v České republice přibývá farem, které poskytují turistům ubytování. Jde asi o 600 zemědělských subjektů, ročně se v nich v rámci agroturistiky ubytuje 40 tisíc až 50 tisíc hostů. Ve srovnání s alpskými zeměmi, kde má tato forma turistiky dlouholetou tradici, však Česká republika stále zaostává. Podle Jaromíra Beránka z Mag Consulting je například v sousedním a srovnatelně velkém Rakousku počet farmářů věnujících se agroturistice asi pětkrát vyšší než v tuzemsku. „Vzhledem k velmi rozvinutému využívání druhého bydlení v ČR se poptávka u nás po agroturistice v střednědobém horizontu nedostane na úroveň Rakouska, kde je agroturistika v rámci Evropy velmi rozvinutá,“ řekl Beránek. Ministerstvo zemědělství vidí podle svého mluvčího Jana Žáčka příčiny zaostávání spíše v nedostatku vlastního vstupního kapitálu a rovněž v obavách z výše počátečních nákladů a udržitelnosti podnikání. Přesto potvrzuje rostoucí zájem zemědělců o turistické služby, který motivují také dotace. Farmáři mohou na své projekty totiž čerpat peníze z Programu rozvoje venkova. Od roku 2007 do současnosti ministerstvo zaregistrovalo minimálně 250 projektů se zaměřením na agroturistiku, mezi něž se kromě agropenzionů a farem řadí také hipostanice, jízdárny či vinařská centra. Pět desítek podpořených projektů již funguje. Celková částka určená na podporu projektů se podle Žáčka blíží dvěma miliardám korun. Ministerstvo hodlá agroturistiku dotovat i v následujícím programovacím období od roku 2014. Podle Stehlíka větší rozvoj venkovského turismu brzdí mimo jiné nedostatečná nabídka služeb na venkově. Prospělo by mu také zvýšení atraktivnosti české krajiny například budováním víceúčelových rybníků či obnovováním sítí polních cest. Kromě doplňkového zdroje příjmů do peněženek zemědělců vidí sedláci hlavní přínosy agroturistiky v možnosti vzniku pracovních míst také pro další členy svých rodin. Agroturistika přispívá k rozvoji služeb na venkově, farmářům navíc přináší další možnost pro odbyt jejich výrobků. Síť turistických infocenter začala nedávno zveřejňovat také informace o produktech ekologických farmářů. Návštěvníci tak na více než 200 místech v ČR najdou údaje o hospodářích, kteří prodávají své produkty přímo ze dvora nebo poskytují na svých farmách ubytování. „Zvýšení počtu možných turistických cílů je vždy pro danou oblast přínosem, a v případě, když se jedná o spojení s kvalitním jídlem, je vítáno obzvlášť,“ uvedl prezident Asociace turistických a informačních center Miroslav Foltýn.
Priorita ministerstva Podpora tuzemských zemědělců a jejich výrobků je jednou z priorit ministerstva zemědělství. Výrobky z rodinných farem mají mnoho předností. Především jsou čerstvé a mají jednoznačný původ, jejich nákupem lidé podporují regionální zemědělce a zaměstnanost v regionu. Nouzi o farmářské produkty nemají ani obyvatelé Středočeského kraje, kde se konaly letošní závěrečné Farmářské slavnosti. Mohou navštívit statky, kde je k dostání například maso, mléčné výrobky, sýry nebo včelí med. Aby lidé sehnali vše, co chtějí, je dobré návštěvu u farmáře předem domluvit. Čerstvou zeleninu spotřebitelé nakupují například u Iva Koudelky v Ořechu, na Ekofarmě Abatis nebo ve Slaném. Pro domácí marmelády jezdí zájemci do Velkých Popovic a pro med do Nučic, Dolních Břežan, Benešova či Miličína. Výrobky z kozího, ovčího i kravského mléka lze pořídit v Petrovicích u Sedlčan, v Krásné Hoře, Máslovicích, Radonicích nebo na farmě Jitřenka v Pozdni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *