Projekt usilující o návrat ovocných stromů do krajiny získal cenu

Projekty jako navrácení starších ovocných stromů do krajiny, sledování kvality vody v potoce nebo péče o přírodní park vyhrály své kategorie v 5. ročníku Jihočeské ratolesti. Soutěž oceňuje počiny s přínosem pro ochranu životního prostředí. Letos se do Jihočeské ratolesti přihlásily tři desítky projektů nebo vysokoškolských prací s touto tématikou. Soutěž pořádají síť Environmentálních Center Krasec a Jihočeský kraj.

„I v letošním ročníku byly zejména ve školní kategorii, ale i v rámci obecních a neziskových projektů bohatě zastoupeny nové přístupy k zakládání městské zeleně a téma přírodních zahrad,“ řekla organizátorka Simona Šafarčíková. V patrně nejsledovanější kategorii vypsané pro obce, svaz obcí nebo mikroregiony zvítězil projekt Strakonic s názvem Zahradou poznání. Ten prosazuje návrat starších odrůd ovocných stromů do přírody a podporuje trvale udržitelný rozvoj regionu Prácheňska. Mezi školami pak uspěl program českobudějovického Česko-anglického gymnázia, který od roku 1997 monitoruje kvalitu vody Dobrovodského potoka. Mezi neziskovými organizacemi vyhrál revitalizační projekt táborského přírodního parku lom Svatá Anna s naučnou stezkou. Mezi studenty porota nejvíc ocenila bakalářskou práci studentky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Dagmar Huckové, která se věnuje genetické struktuře populací lipana podhorního v českých řekách, které jsou rybářsky obhospodařované.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *