Projekt zvýšení kvality učitelů

V sídle Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru v Humpolci proběhlo 10. března zahajovací setkání projektového týmu, který bude pracovat v projektu Zvýšení odborných kompetencí učitelů v profilových zemědělských předmětech. Agroweb o tom informoval hlavní manažer projektu Aleš Hradečný.

Podle jeho slov je tak završena dlouhodobá snaha o získání prostředků z Evropského sociálního fondu, které by podpořily provedení potřebných změn ve výuce odborných zemědělských předmětů.
Projekt reaguje na výzvu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠ) v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, konkrétně na podaktivitu Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oborech Zemědělství a lesnictví a Zdravotnictví. Výzva byla vyhlášena na jaře 2010 a po odmítnutí MZe stát se žadatelem se Asociace rozhodla požádat o podporu sama, s podporou Agrární komory ČR. Žádost byla loni na podzim MŠMT schválena a z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jí byla přidělena finanční podpora ve výši téměř 5,35 milionu korun.
Základním cílem zahájeného projektu je komplexně přepracovat metodiky výuky odborných předmětů na středních zemědělských školách nebo středních školách vyučujících agropodnikání či příbuzné obory, tak aby vyhovovaly potřebám současné praxe. K dosažení těchto cílů bylo třeba vytvořit autorské týmy. Vybrány byly dva – jeden pro oblast pěstování rostlin a druhý pro chov zvířat s tím, že obě skupiny budou na vzájemných mezipředmětových vztazích.spolupracovat. Výsledkem pak budou dva moduly multimediálních metodik výuky odborných předmětů pro odborné školy vyučující agropodnikání či příbuzné obory, a to Chov zvířat s kapitolami Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat, Obecná zootechnika a Speciální zootechnika, a Pěstování rostlin w kapitolami Základní činitelé zemědělské prvovýroby, Agrotechnika a ochrana zemědělských plodin a Speciální rostlinná výroba.
Každá kapitola bude předmětem samostatného dvoudenního školení pro pedagogy. Projekt potrvá až do konce února 2014.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *