Propagace s podporou unie

Dalších 25 programů na podporu prodeje zemědělských výrobků schválila 14 členským státům unie Evropská komise. Celkový rozpočet na zmíněné programy dosahuje téměř 51 milionu eur, polovinu této částky dodá Brusel. Zatímco Česká republika se bez této podpory opět obejde, Polsko a Maďarsko je budou čerpat již na další programy. Ze zmíněných 14 členských států dostala komise celkem 40 návrhů programů, z nichž vybrala jen 25. Programy se zaměřují na poskytování informací a podporu prodeje zemědělských výrobků na vnitřním trhu unie. Poběží jeden až tři roky.

Jde o druhou sérii tohoto typu programů předložených v loňském roce. První schválila komise již v červnu. Na tento typ podpůrných programů vydala unie z loňského rozpočtu celkem 48,5 milionu eur. Financuje tím programy zahájené v loňském roce i dobíhající z let předchozích.
Tuto podporu poskytuje EU na základě rozhodnutí rady v prosinci roku 2000, aby Brusel pomáhal financovat opatření, které bude poskytovat informace o zemědělských výrobcích a potravinách vyrobených v unii a bude podporovat jejich prodej na vnitřním trhu EU. Mezi zmíněná opatření patří propagace a různé akce zaměřené zejména na zdůraznění výhod potravin z EU, zejména, pokud jde o jakost, hygienu, zdravotní nezávadnost, výživové aspekty, značení, welfare zvířat a to, že evropská výroby potravin je šetrná životnímu prostředí. V rámci zmíněných programů spolufinancuje také účast na veletrzích, informačních kampaních o systému evropského ochranného značení původu (PDO), zeměpisného původu (PGI) a značení zaručených tradičních specialit (TSG), dále poskytování informací o evropském systému značení kvality, ekologickém zemědělství, evropském systému kvality produkce vína a specifických vinařských regionech. Polovinu nákladů akce platí EU, zbytek profesionální nebo mezioborové organizace nebo příslušné členské státy. Na některých projektech spolupracují organizace z více států. Zainteresované organizace předkládají každoročně do konce listopadu své návrhy členským státům. Ty je pak postoupí komisi k posouzení. Opatření se řídí nařízením rady č. 2826/2000 a nařízením komise č. 1071/2005.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *