Prostředky na program Leader pro venkovské mikroregiony budou narůstat

Česká republika by mohla v letech 2007 až 2013 čerpat pro venkov z evropského fondu venkovského rozvoje 16 až 18 miliard korun ročně. Na program Leader, který se zaměřuje na kvalitu života na venkově, posílení ekonomiky a kulturní a přírodní dědictví, by mohlo jít asi sedm procent této částky, uvedl Rostislav Hošek z odboru rozvoje venkova a ekologie ministerstva zemědělství. Loni začal s částkou 77 milionů Kč. Letos na něj má jít 70 milionů a v příštích dvou letech vždy 135 milionů korun.

Program je založen na tom, že venkovské regiony zakládají místní akční skupiny s účastí podnikatelů, nevládních organizací a obcí, a ty samy vybírají projekty vhodné k podpoře. Ministerstvo pak kontroluje dodržení všech pravidel a přiděluje peníze.
Dosavadní verze s názvem Leader ČR financovaná státem má regiony naučit tento způsob podpory využívat a připravit je na příliv peněz z EU v dalším období. Loni se vyčerpaly téměř všechny peníze na 71 projektů. Celkem 33 z nich bylo podnikatelských, 29 z komunální sféry a devět z neziskových organizací.
Míra využití je podle Hoška různá. V některých oblastech je problémem partnerství, protože se nesejdou ke spolupráci všechny tři skupiny, které musí být zastoupeny. Objevují se též případy, kdy se nikdo nechce zhostit funkce manažera akční skupiny, odpovědného za realizaci projektů. Leader přitom podle Hoška nabízí venkovu obrovskou šanci. V EU metoda funguje od devadesátých let.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *