11.04.2012 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Proti zrušení vratky spotřební daně

Rozhodnutí vlády zrušit vratku spotřební daně na zelenou naftu a zvýšit spotřební daň na tiché víno vnímáme jako jasný krok k dalšímu snížení konkurenceschopnosti českých zemědělců. S tímto krokem v žádném případě nemůžeme souhlasit a jsme připraveni dát najevo jasný nesouhlas s tímto krokem vlády. K tomuto kroku také vyzýváme všechny ostatní zemědělce, uvedl ve svém prohlášení Zemědělský svaz ČR.

Konkurenceschopnost českých zemědělců je z velké části ovlivňována výši podpor a dotací jak z rozpočtu EU, tak z národního rozpočtu. Dotováni jsou zemědělci ve všech zemích. Nicméně s ohledem na nastavení podmínek v rámci SZP a snahu českých vlád o úspory, neměli a nemají čeští zemědělci v porovnání s našimi konkurenty srovnatelné podmínky. Naši největší konkurenti v rámci EU jsou dlouhodobě zvýhodněni nejenom vyšší úrovní přímých plateb a jejich nastavením zohledňujícím i podporu živočišné výroby, ale i dalšími typy podpor, které nejsou přímo regulovány Společnou zemědělskou politikou. To má za následek dlouholetý negativní vývoj českého zemědělství, které trpí mj. velkou strukturální nerovnováhou mezi rostlinou a živočišnou výrobou. Zatímco rostlinná produkce se zvyšuje, živočišná produkce klesá. S ohledem na to, že právě živočišná produkce je hlavním nositel zaměstnanosti a vyšší přidané hodnoty v zemědělství, znamená současný vývoj negativní trend sestupu českého zemědělství do pozice rozvojových zemí. Spolu s tím neustále pokračuje pokles počtu pracovníků v zemědělství, prohlubuje se jejich mzdová disparita oproti průměrné mzdě v ČR.
Vratka daně u zelené nafty je jednou z mála podpor produkce, kterou čeští zemědělci stejně jako farmáři v jiných zemích EU, mají. Její zrušení v ČR (zatímco v ostatních zemích EU zůstane zachována) se bezpochyby vážně promítne do konkurenceschopnosti našich zemědělců. Z tohoto důvodu je nezbytné současnou podporu 60% vratky spotřební daně u nafty zachovat. Případné zrušení této podpory pro zemědělskou výrobu by znamenalo zvýšení ročních nákladů o 2% a výrazný zásah do konkurenceschopnosti českých zemědělců. Plné osvobození od spotřební daně u nafty má 10 zemí EU, mezi nimiž je například Německo, Rakousko, Polsko, Dánsko, Bulharsko i Maďarsko. Částečnou vratku daně mají země jako Francie, Velká Británie, Nizozemsko, Belgie, Portugalsko a Švédsko. Ze sousedních zemí v EU nemá podporu zelené nafty pouze Slovensko.
Vedle klasických nástrojů SZP jako jsou např. přímé platby či program rozvoje venkova, existují i formy podpor, které nejsou SZP regulovány a které mohou velmi silně ovlivnit konkurenční postavení na trhu. Naši zemědělci například neměli a nemají možnost čerpat příspěvek na úhradu sociálního a zdravotního pojištění, které čerpají farmáři v Polsku a Německu, daňové paušály pro zemědělce v Polsku apod. Mimo to se naši zemědělci byli nuceni v minulých osmi letech vzdát více jak 13 mld. Kč v rámci nevyplacených národních doplňkových plateb TOP UP a ani v letošním rozpočtu není na tyto platby plánována ani koruna. Od vstupu do EU do roku 2011 čeští farmáři proinvestovali přes 80 mld. Kč, jak s cílem zlepšit svou konkurenceschopnost tak z povinnosti splnit podmínky legislativy EU směrem k ochraně životního prostředí, welfare zvířat apod. Za stejné období ale byli schopni vytvořit zisk cca 67 mld. Kč. Tato negativní bilance je jednou z příčin, že jsou čeští zemědělci na osmém místě ve výši zadluženosti v rámci EU (cizí zdroje/vlastní kapitál ve výši 29,3 %) a z hlediska kapitálové vybavenosti jsou až dvacátí z celé sedmadvacítky.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down