Průkopníkem na trhu biopaliv

Minulý týden bylo na český trh slavnostně uvedeno nové ekologicky šetrné palivo E85. Jako první ve střední a východní Evropě ho produkuje společnost Agroetanol TTD, a. s. Dobrovice. Podle svého generálního ředitele Oldřicha Reinbergra objem jeho výroby bude záležet na poptávce.

Reinbergr potvrdil, že společnost Agroetanol je od začátku příštího roku schopna začít dodávat palivo E85 na tuzemský trh. „Nebudeme ho vyrábět na sklad, ale podle požadavku trhu,“ řekl. Společnost toto směsné palivo míchá při expedici, takže je schopna flexibilně reagovat na poptávku. „Můžeme vyrábět až 100 procent E 85 z celkové produkce biolihu, to je zhruba 700 tisíc hektolitrů, nebo žádné palivo E 85,“ přiblížil generální ředitel s tím, že podnik počítá i s jeho exportem. Agroetanol již navázal spolupráci s firmami v Německu a v Polsku. Podle něj se v České republice toto palivo bude prosazovat hodně pomalu. Pokud však stát dostojí svému slibu, že by vysokoprocentní směsi biopaliv měly úlevu na spotřební dani, mohli by je Dobrovičtí prodávat za přijatelnou cenu.
Palivo E85 je směs, která se skládá z 85 procent ethanolu a z 15 procent benzinu natural 95. Tento poměr lze dle různých sezónních poměrů měnit, ale minimální podíl ethanolu musí být vždy alespoň 70 procent. Oproti klasickému benzinu má podle přítomných odborníků jízda na palivo E85 několik výhod. Jde například o nárůst výkonu motoru nebo výrazné snížení emisí výfukových plynů.Důležité však podle nich je, že většina této nové směsi pochází z obnovitelných zdrojů a tudíž výrazně snižuje závislost na ropě.
Nezanedbatelné možnosti tato produkce otvírá podle Reinbergra i pro zemědělce, kteří pěstují cukrovou řepu. „Biolíh z ní by se mohl stát levnou a ekologickou alternativou klasických fosilních paliv,“ konstatoval. Zástupce ministerstva životního prostředí (MŽP) připomněl, že z hlediska ochrany životního prostředí je využívání biopaliv považováno za přínos zejména s ohledem na úspor skleníkových plynů, což je jedna z částí klimaticko- energetického balíčku,“ sdělil. Obnovitelné zdroje mají tak nahradit fosilní paliva až do výše deset procent. Připomněl, že MŽP prosadilo v zákoně o silniční dani nulovou sazbu této daně pro vozidla, která budou využívat palivo E 85.
Alternativní příjem zemědělců Podle Jiřího Trnky z ministerstva zemědělství v současné době, kdy je finanční krize, je zavádění obnovitelných zdrojů energie důležitější než dříve. „Pro zemědělce to představuje alternativní zdroj příjmu,“ prohlásil s tím, že Česká republika se dostává do období, kdy zemědělství má své přebytky. Právě výroba biopaliv je jednou z možností, jak tyto přebytky uplatnit.
Reinbergr zdůraznil, že využití bioetanolu u nás nemá vliv na potravinovou bezpečnost. Cíl přimíchávat 5,75 procenta bioetanolu do benzinu v roce 2010 si vyžádá sotva 1,5 procenta veškeré orné půdy. Na celoevropské úrovni bude pro cíl přimíchávat deset procent stanovený Evropskou komisí na rok 2020 potřeba 15 procent zemědělských ploch,“ uvedl.
Trnka připomněl, že vláda přijala víceletý program na podporu biopaliv v dopravě. První etapa již nastala, od příštího roku by měla začít druhá etapa, která počítá s uplatněním vysokoprocentních směsí, mezi něž patří i palivo E 85. Novela o spotřební dani by pak měla tato vysokoprocentní biopaliva osvobodit od spotřební daně, aby mohla alespoň částečně konkurovat fosilním palivům. „Není jednoduché uvádět na trh palivo E 85, když ceny benzínů jsou na nízké úrovni,“ podotkl Trnka. To potvrdil i předseda Společenství čerpacích stanic Ivan Indráček. Podle něj čerpací stanice zatím nemají velký zájem prodávat toto palivo. Důvodem je mimo jiné nízký počet automobilů na našem trhu, které ho mohou používat.
Podle řečníků na slavnostního uvedení na trh je to takový začarovaný kruh, k jehož otevření by měla přispět hlavně legislativa. „Ve Švédsku to začalo také jednou čerpací stanicí, tak musíme být optimističtější,“ konstatovali.
Auta, která na tuto směs umí jezdit, jsou tzv. flexibel fuel vehicle (FFV). Šest jich už od automobilky Ford mají k dispozici přímo zaměstnanci lihovaru. „Tato auta mohou libovolně jezdit jak na normální benzin, tak i na palivo E85,“ vysvětlil zástupce automobilky Ford v ČR Martin Linhart.. Podle něj je však třeba počítat s asi o 20 až 25 procent vyšší spotřebou.
Dodavatelé se vracejí Reinbergr připomněl, že společnost Cukrovary a lihovary TTD, a.s. je v současnosti největším českým producentem cukru a lihu, ať už jemného, technického, či bioetanolu. Ve svých závodech v Dobrovici a Českém Meziříčí ročně vyrobí z cukrové řepy zhruba 210 tisíc tun cukru a lihovarech v Dobrovici a Chrudimi asi 700 tisíc hektolitrů lihu. V balícím centru v Mělníku ročně zabalí do spotřebitelského balení více než 80 tisíc tun cukru. Dobrovický cukrovar prošel v posledních letech výraznou modernizací
Lihovar v Dobrovice je provozován dceřinou společností Agroetanl TTD a je vůbec prvním průmyslovým lihovarem na výrobu bezvodého kvasného lihu – bioetanolu v ČR. Jeho produkce byla zahájena v říjnu 2006. Výrobní kapacita lihovaru je jeden milionu hektolitru lihu za rok
Cukrovou řepu dodává přibližně 420 pěstitelů z plochy asi 30 tisíc hektarů.. „Počet dodavatelů se v poslední době o něco snížil. V důsledku výrazného nárůstu cen jiných komodit v minulém roce, nebo atraktivních podmínek, vyhlášených Evropskou komisí, pro útlum pěstování cukrové řepy, někteří zemědělci od této plodiny odcházeli. „Nicméně v současnosti zaznamenáváme jejich určitý návrat. Euforie z cen obilí poklesla a zemědělci se vracejí k tradičnímu pěstování řepy – k biodiverzifikaci, která je v těchto podmínkách rozumná,“uvedl generální ředitel. Podle něj podnik má s dodavateli dlouhodobé vypověditelné smlouvy, jak na dodávky cukrovky na výrobu biolihu, tak cukru. „Dodavatelské podmínky se přitom moc nezměnili. Našim ústupkem zemědělcům bylo to, že nemusejí platit již 50 procent z ceny dopravy cukrovky do zpracovatelského závodu. Letos veškerou dopravu platíme my,“ doplnil Reinbergr.
Vynikající cukernatost Letošní řepná kampaň v této oblasti bude podle Reinbergra končit kolem 20. prosince a původní předpoklady se asi naplní. Jak do množství základní suroviny, tak do její kvality. „Cukernatost je na vynikající úrovni, dosáhneme asi průměru od začátku kampaně cukernatost přes 19 procent a výnos cukrové řepy kolem 64 tun z hektaru,“ řekl s tím, že to představuje mezi 10 až 11 tunami polarizačního cukru z hektaru. „Tímto výnosem se skutečně zařadíme mezi nejlepší země v Evropě, a to Německo, Francii, Nizozemsko. To jsem moc rád, je to určitý pozitivní výhled do budoucna,“ konstatoval Reinbergr.
Podle něj závody musejí nepatrně snížit zpracovávané množství cukrovky. „Díky velké cukernatosti mají vlastně víc cukru a kapacita varny by nestačila,“ podotkl.
Společnost smí vyrobit maximálně 210 tisíc tun cukru, což je kvóta. „Proto cukr, který by byl navíc, zpracováváme v lihovaru na bioetanl nebo ho ukládáme ve formě hustého cukerného siropu pro jarní kampaň, kdy ho budeme kvasit na líh, poznamenal.
Celé evropské zemědělství je podle Reinbergra velmi svázané velkou regulací. V oblasti cukru se tak nejen Česká republika, ale celá Evropě dostává do extrémů. Postupem času se tak Evropa stala z velkého exportéra cukru jeho importérem. Musí dovážet, aby se uspokojila potřeba tohoto produktu, dodal generální ředitel a.s. Agroetanol TTD.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *