První pokuta za zneužití tržní síly

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil první pokutu za zneužití zákona o významné tržní síle. Dostal ji maloobchodní řetězec Kaufland, který by měl zaplatit pokutu 13,628 milionu korun. Podle antimonopolního úřadu dojednával řetězec s nadpoloviční většinou svých dodavatelů lhůty splatnosti delší než 30 dnů a dopustil se i dalších deliktů. Uvedl to dnes místopředseda ÚOHS Hynek Brom stím, že kromě pokuty uložil úřad Kauflandu také nápravná opatření.

Rozhodnutí zatím není pravomocné a Kaufland se proti verdiktu antimonopolního úřadu může odvolat k jeho předsedovi.
Kromě nedodržení lhůty splatnosti, řešil ÚOHS i poplatky za postoupení pohledávek a uplatňování skonta. Podle úřadu více než 95 procent firem, které Kauflandu dodávaly zemědělské a potravinářské produkty, mělo povinnost v případě postoupení pohledávky vůči Kauflandu třetím osobám hradit poplatek ve výši čtyř procent z hodnoty postoupené pohledávky. „Řetězec Kaufland současně sjednával ustanovení o dodatečném skontu, na jehož základě požadoval v případě dřívějšího zaplacení faktury slevu, a to ve výši 0,5 procenta za každý započatý týden, o který byla faktura dříve uhrazena,“ uvedl Brom. Při této kombinaci podmínek podle něj dodavatelé, kteří chtěli dostat své peníze před splatností faktur, byli nuceni volit, z důvodů zatížení poplatkem za postoupení pohledávky, ekonomicky méně výhodnou variantu skonta. Skonta i poplatky za převod pohledávek obchodní řetězec od svých dodavatelů podle úřadu skutečně inkasoval.
V případě poplatku za postoupení pohledávky a skonta se podle Broma jednalo o soustavné uplatňování praktiky, která podřizovala dodavatele povinnostem, jež vytvářejí nerovnováhu mezi smluvními stranami, čímž byl porušen zákaz zneužití významné tržní síly.
Kaufland je nyní povinen odstranit ve svých smlouvách s dodavateli ustanovení o poplatku za postoupení pohledávky a dále uvést ustanovení o lhůtách splatnosti do souladu se zákonem o významné tržní síle. Nápravná opatření musí realizovat do 90 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.
„Naše společnost dosud neobdržela oficiální a písemné rozhodnutí od ÚOHS. Rádi bychom vyčkali s naším stanoviskem, než obdržíme rozsudek v plném rozsahu,“ sdělil k tomu mluvčí hypermarketů Kaufland Michael Šperl.
„Tímto rozhodnutím potvrdil ÚOHS existenci pokřivených vztahů a nestandardních praktik v dodavatelsko-odběratelských vztazích, na které Potravinářská komora ČR soustavně poukazovala,“ uvedla v reakci na verdikt antimonopolního úřadu mluvčí komory Dana Večeřová, která doufá, že úřad bude ve své kontrolní činnosti v tomto směru i nadále pokračovat a tyto praktiky poškozující dodavatele z obchodních vztahů v budoucnu úplně vymizí.
Zákon o významné tržní síle, který od loňského února reguluje vztahy mezi obchodníky a dodavateli, vypracovala skupina poslanců ČSSD a normu podpořila Potravinářská komora. Obchodníci zákon kritizují a tvrdí, že je nekvalitní a poškodil jejich vztahy s dodavateli. Potravináři si naopak pochvalovali, že po zavedení zákona se chování řetězců vůči nim zlepšilo. Ministerstvo průmyslu a obchodu, do jehož kompetence zákon spadá, připravuje v současnosti jeho zrušení. Některé části předpisu však mají být ještě před zrušením zapracovány do jiných již existujících zákonů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *