První předsednický maratón skončil

Ministr zemědělství Petr Gandalovič během čtyř dnů poprvé řídil Radu pro zemědělství a rybářství, představil program předsednictví ve třech výborech Evropského parlamentu, měl pracovní jednání s předsedy těchto výborů a komisařkou Mariann Fischerovou Boelovou a Androullou Vassiliou. Ministr Gandalovič pokrývá v rámci předsednické agendy tři parlamentní výbory – zemědělský, rybářský a životního prostředí a ochrany spotřebitele. Informovala o tom mluvčí ministerstva zemědělství Tereza Dvořáčková.

S ohledem na aktuální situaci informoval Gandalovič výbor pro zemědělství a rozvoj venkova o úzké spolupráci s komisařkou Mariann Fischerovou Boelovou při hledání cest k řešení tíživé situace na trhu s mlékem. Nevyhnul se ani debatě k ratifikaci Lisabonské smlouvy. Tato smlouva je pro zemědělský výbor klíčová, protože povyšuje aktuální pravomoce Evropského parlamentu v zemědělské oblasti na právo spolurozhodovat s Radou. Ministr Gandalovič obhájil přístup předsednictví k projednávání budoucnosti společné zemědělské politiky a zdůraznil potřebu konkrétní politické debaty členských států i Evropského parlamentu k tématům budoucí podoby přímých plateb. „I v kontextu závěrů health checku, je třeba v rámci českého předsednictví diskutovat kvůli novým členským státům o tématu přímých plateb po roce 2013 s důrazem na odstranění historických nerovností a nastavení férového konkurenčního postavení zemědělců ve společenství,“ uvedl ministr.
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova ocenil seriózní ambici českého předsednictví pokročit ve zjednodušování evropské zemědělské legislativy, která je v rámci společných politik jednou z nejkomplikovanějších. Evropští poslanci podpořili ministra Gandaloviče v připravenosti moderovat takovou debatu v Radě, která povede ke konkrétním závěrům. Ty by měly jasně formulovat další postup ke snižování administrativní zátěže, a to jak pro Evropskou komisi, tak především pro farmáře, zátěže vyplývající stejně tak z unijní jako i navazující implementační legislativy. Ministr Gandalovič se shodl s řadou europoslanců v tom, že pro budoucnost evropského zemědělství je klíčová podpora kvality a propagace kvalitních zemědělských produktů a potravin. „Důraz Evropy na kvalitu může jít ruku v ruce s bouráním obchodních bariér bez obav ze ztráty pozic na vnitřním trhu,“ zdůraznil.
Ve výboru Evropského parlamentu pro životní prostřední, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se diskuse vedla hlavně k některým připravovaným unijním předpisům, které se mohou dotknout tradic mnoha zemí napříč kulturním spektrem současné Evropské unie. Například téma zlepšení ochrany zvířat při porážce, jehož základní filozofie má samozřejmě podporu předsednictví, by neměla opomíjet národní zvyklosti řady zemí a komunit používajících specifické metody a postupy. Ministr zmínil svůj zájem vzít v úvahu opodstatněné argumenty za předpokladu dodržení hlavních zásad zachování optimálních životních podmínek zvířat.
Ministr Gandalovič zdůraznil, že při stanovování nároků na provozovatele potravinářských podniků ohledně poskytování informací o potravinách se musí vzít v úvahu kromě požadavku na jasné a čitelné informace o potravinách i dopad současné hospodářské krize na potravinářské podniky. Také je třeba vzít na vědomí snahu evropských států o zachování pestré nabídky kvalitních a různorodých potravin, k tomu přispívají například i chráněná zeměpisná označení, jakými jsou v České republice například České pivo, Štramberské uši či Pardubický perník. V této souvislosti je nutné pečlivě provázat politiky v oblasti ochrany spotřebitele a kvality potravin.
Otázky europoslanců se zaměřily i na návrh nařízení Rady a Evropského parlamentu, který má zamezovat nelegální těžbě dřeva. Ministr Gandalovič potvrdil záměr předsednictví intenzivně se této problematice věnovat a přislíbil Evropskému parlamentu úzkou spolupráci při projednávání a schvalování tohoto nařízení. „Musíme najít takové řešení, které postihne ty, kteří s takovým dřevem obchodují, ale zároveň nebude diskriminovat slušné dovozce a producenty. Hlavně nesmíme dopustit, aby se tímto návrhem neúměrně zvedala administrativní a finanční zátěž především pro malé producenty v Evropské unii“, uvedl ministr. O hlavních tématech tohoto návrhu nařízení se diskutovalo na jednání Rady pro zemědělství a rybářství dne 19. ledna 2009, které ministr Gandalovič předsedal.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *