Rada podporuje evropský model

Zejména otázce konkurenceschopnosti evropského zemědělsko-potravinářského komplexu se věnovali na svých setkáních v průběhu právě končícího španělsého předsednictví agrární ministři členských zemí Evropské unie. Na červnové radě, která se konala na počátku uplynulého týdne se shodli na několika závěrech z těchto jednání.

Většina delagací souhlasila s tím, že evropský produkční zemědělsko-potravinářský model s vysokými standardy je hlavní součástí našeho dědictví, které je třeba zachovat. Přínosem tohoto modelu je právě to, že produkce splňuje požadavky přísných standardů. Na druhé straně však tato skutečnst může ohrozit konkurenceschopnost evopské agrární produkce na světovém trhu. Pro udržitelnost zemědělské i potravinářské produkce v EU je proto nutné vzít v úvahu rub i líc přísných norem unie. Za jeden z klíčových prvků pro zachování evropského modelu ministři označili nutnost zlepšit informovanost a efektivitu informačních nástrojů a také propagaci, a to jak v EU, tak na trzích třetích zemí. Podle nich je třeba zajistit rovné podmínky pro výrobce z unie a ze třetích zemí. I dovážené produkty by měly splňovat požadavky spotřebitelů a společnosti na kvalitu, zdraví, životní prostředí a welfare zvířat. Důležitým prvkem v tomto směru jsou účinné systémy hygienických, veterinárních i fytosanitárních kontrol v členských zemích, a to zejména v místech vstupu zboží ze třetích států na jednotný trh unie. Evropská komise má radě ministrů zemědělství předložit do konce letošního roku zprávu o účinosti a provázannosti zmíněných kontrol při dovozu potravin, krmiv, zvířat a rostlin.
Posílit by se měly programy jakosti, včetně označování zeměpisných potravin. Nutnou podmínkou jsou potřebné informace pro spotřebitele, zejména o původu zboží. Je třeba, aby se zlepšila funkce potravinového řetězce, posílil výzkum a inovace. Systematicky by se měly snižovat zbytečné náklady výrobních podniků, zejména jejich administrativní zátěž.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *