Rakušané u vesel unie

Příštích šest měsíců řídí Evropskou unii Rakousko. Po Velké Británii, která se chtěla pokusit reformovat alespoň výdaje společenství, se žezla ujímá konzervativněji zaměřený členský stát. Jeho ministři budou v příštím roce předsedat jednotlivým radám unie, včetně té, v níž se každý měsíc scházejí šéfové zemědělských resortů. Kancléř Wolfgang Schüssel — půlroční hlava unie —slíbil, že se rakouské předsednictví zaměří na hlavní témata důležitá pro celou EU.

Přestože Britové zakončili své předsednictví dohodou o finačním výhledu na roky 2007 až 2013, nejde o řešení definitivní. Kompromisní návrh na sedmiletý rozpočet musí ještě schválit Evropský parlament a posvětit komise. Přitom je pravděpodobné, že jednání v parlamentu nebudou jednoduchá. Kancléř se také zmínil, že bude třeba se zamyslit nad budoucností Evropy a hledat cestu, jak vyřešit otázku evropské ústavní smlouvy. Je nutné dál pokračovat v opatřeních na podporu růstu, výzkumu a technického vývoje a také tvorby pracovních míst. „Rakousko si přeje použít své předsednictví především na to, aby Evropu přiblížilo blíže jejím lidem a posílilo důvěru v evropský projekt,“ uvedl kancléř s tím, že unie má svým občanům sloužit a chránit je. „Proto je zejména důležité, abychom udrželi myšlenku společného Evropského kontinentu živou a podpořili ji v jejím naplňování. Dejme Evropě společně nový vzlet“, uzavřel kancléř.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *