Reakce asociace na růst administrativy

Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR a předseda antibyrokratické komise minsiterstva zemědělství Josef Stehlík považuje za nutné reagovat na informaci ze setkání skupiny na vysoké úrovni pro snižování administrativní zátěže, takzvané Stoiberovy skupiny, která týkající se patnáctiprocentního nárůstu administrativních nákladů, které přinese reforma společné zemědělské politiky. Za argument nepovažuje ujištění evropského komisaře Daciana Cioloşe, že nárůst se týká pouze přepracovaného systému přímých plateb, nikoli celé reformy.

„Byrokracie je v současné době problémem evropského zemědělství číslo jedna. Sedláci často pro samou administrativu a kontroly jen stěží hledají čas na vlastní hospodaření. Jsou zavaleni nepotřebnými požadavky ze strany různých úřadů, které jim neumožňují tak potřebný rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti. Postup, kdy při změně agendy, která má být pro zemědělce přínosem, vzroste administrativní zátěž, považuji za naprosto neobhajitelný. Je zcela evidentní, že se jedná o špatnou strategii, kterou je třeba změnit. Složité situaci, v níž se nyní Evropská unie nachází, jistě nepomůže nehospodárné využívání prostředků, snížení veřejné podpory společné zemědělské politiky a konkurenceschopnosti pozice zemědělství EU vlivem nadbytečné administrativy,“ uvedl Stehlík.
O tom, že boj s byrokracií není marný a že je možné i v tomto směru leccos změnit, se Stehlík přesvědčuje dnes a denně ve své funkci předsedy antibyrokratické komise ministerstva zemědělství. „Ta byla při ministerstvu zemědělství zřízena z popudu Asociace soukromého zemědělství ČR před čtyřmi lety právě ve snaze omezovat stoupající administrativní náročnost různých opatření uplatňovaných a využívaných v resortu zemědělství. Jejími členy jsou zástupci nevládních organizací v oblasti zemědělství, kteří prostřednictvím zemědělské veřejnosti vyhledávají případy zbytečné administrativní zátěže, evidují je a předkládají k projednání. Za dobu působení komise se podařilo vyřešit stovky závažných podnětů, často jednoduchou změnou legislativy,“ připomněl Stehhlík. Dodal, že z popudu této komise nyní dochází v resortu zemědělství k revoluční transformaci. Kromě snížení již zmiňované neúměrné byrokratické zátěže dojde touto transformací i ke značnému snížení provozních a správních nákladů resortu. Počítá se s celkovou úsporou 640 000 000 eur, sdělil Stehlík.
To je jistě cesta, kterou by se mohli vydat i ministři v ostatních resortech, domnívá se Stehlík a vyzývá proto k přehodnocení současných reformních plánů společné zemědělské politiky vedoucích ke zvýšení administrativní zátěže. „Nebo snad mají pravdu ti europamětníci, kteří tvrdí, že výsledkem každé společné zemědělské politiky je ještě více byrokratické zátěže? Plánovaná reforma pod vaším vedením by tato slova potvrzovala,“ uzavírá Stehlík.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *