14.08.2009 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Reforma sektoru vína pokračuje

Prvního srpna nabyla účinnosti ustanovení zavádějící do praxi druhou etapu reformy vinohradnického a vinařského sektoru. Jde o reformu, kterou schválila rada ministrů zemědělství koncem roku 2007. Její první část se rozběhla před rokem. Cílem měla být rychlá restrukturalizace sektoru, k níž slouží zejména dobrovolný tříletý režim klučení vinic. Ten podle Bruselu dá alternativu nekonkurenceschopným producentům a odstraní z trhu přebytky vína.

Přebytky vína, jak je známo stojí bruselskou kasu nemálo financí vynakládaných na podporu jejich destilace. Ta by měla postupně skončit a peníze na ni určené mají sloužit k modernizaci vinic a sklepů a na propagaci vína z unie na trzích třetích zemí. Reforma má také mimo jiné zjednodušit označování vín. Unie si od ní slibuje, že její doprovodná opatření pomohou zachovat životní prostředí ve vinařských oblastech. Restriktivní systém práv na výsadbu bude na úrovni unie zrušen od 1. ledna 2016 s tím, že členské státy, pokud si tak přejí, jej mohou zachovat do prosince 2018.
Co přináší druhá etapa reformy Druhá etapa reformy zahrnuje tři soubory pravidel, která se týkají:
• chráněných označení původu (CHOP) a chráněných zeměpisných označení (CHZO), tradičních výrazů, označování a obchodní úpravy vína,
• technologických postupů výroby vína,
• registru vinic, povinné deklarace, sběru informací k monitoringu trhu s vínem, průvodní dokumentace k šaržím vinařských produktů a registrů, jež se mají vést ve vinařství.
Nová pravidla pro označování a obchodní úpravy zlepší komunikaci se spotřebitelem. U CHOP/CHZO a tradičních výrazů stanoví nařízení pravidla pro jejich ochranu. Zahrnuje také postupy pro prověřování žádostí o ochranu, pro námitky, pro zrušení nebo změnu žádostí. Právní předpisy zajišťují zachovávání osvědčených vnitrostátních politik v oblasti kvality. Nadále mohou být také chráněny některé tradiční výrazy a tvary lahví. Označení ročníku sklizně a odrůd vinných hroznů bude nyní možné i u vína bez CHOP/CHZO.
Přijaté nařízení o technologii (enologických postupech) zajišťuje, že se zachovávají nejlepší tradice vinařství v EU, ale zároveň otevírá možnosti jejich inovací. Řízení na schvalování nových postupů výroby vína by nyní mělo být pružnější. Rada ministrů zemědělství pověřila schvalováním nových technologických prostupů Evropskou komisi. Jde zejména o technologie schválené Mezinárodním úřadem pro révu a víno (OIV), ale kromě doslazování a přikyselování. Kladně posouzené postupy bude komise doplňovat na seznam schválených metod EU.
Ohlédnutí za začátkem První již uskutečněná etapa reformy v sektoru vinohradnictví a vinařství již byla uskutečněna. Jak zpráva komise připomněla, týká se vnitrostátních podpůrných programů využívajících národní finanční rámce, obchodu se třetími zeměmi, produkčního potenciálu, včetně režimu klučení a kontroly.
Peníze je třeba využít do poloviny října Doposud bylo vyplaceno jen o něco více než 30 procent prostředků vymezených pro letošní rok „Musím členským státům urgentně doporučit, aby dostupných prostředků promptně využily. Peníze z národních rámců určené pro letošní rok se musí využít do 15. října, jinak budou ztraceny,“ upozornila komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerová Boelová.
Evropské finanční prostředky se alokují každé producentské zemi EU, aby se umožnilo financování opatření odpovídajících místním potřebám. Členské státy si mohou vybrat z těchto možností: režim jednotné platby (přímé platby producentům), propagace na trzích třetích zemí, zelená sklizeň, vzájemné fondy, pojištění úrody a investice, restrukturalizace a přeměna vinic, destilace vedlejších produktů, destilace konzumního alkoholu, nouzová destilace a podpora pro využívání zahuštěného hroznového moštu. Podporu na destilaci konzumního alkoholu, nouzovou destilaci a na využívání zahuštěného hroznového moštu lze z národních rámců poskytnout nejpozději do 31. července 2012.
Rozpočet dostupný na podpůrná opatření se rok od roku zvyšuje, a to ze 794 milionů eur v roce 2009 až na 1,231 miliardy eur v roce 2013.
Dobrovolný režim klučení je rozložen na období tří let a zahrnuje orientační celkovou plochu 175 000 hektarů. Roční přidělované částky na opatření klučení na roky 2009 až 2011 činí 464 milionů eur na rok 2009, z toho 334 milionů eur na rok 2010 a 276 milionů eur na rok 2011. Protože poptávka převyšuje upsané množství, byla letos dána přednost především těm producentům, kteří klučí celou svou vinici, a nich těm, kteří jsou starší než 55 let.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down