Regiony a města ve světě plném výzev

Téma Dnů otevřených dveří 2008, které dnes oznámila komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová a předseda výboru regionů Luc Van den Brande, zní: Regiony a města ve světě plném výzev. Evropský týden regionů a měst – Dny otevřených dveří proběhne již po šesté v Bruselu od 6. do 9. října. Letos se přihlásilo 217 partnerů z řad regionů a měst z 32 států, ale očekává se, že se zúčastní i zájemci z mnoha dalších zemí. V průběhu Dnů otevřených dveří proběhne 120 akcí v samotném Bruselu a zhruba 250 akcí na různých místech v celé Evropě. Tato událost se stala nejvýznamnějším každoročním setkáním tvůrců politiky na evropské i regionální úrovni, odborníků a zástupců finančních institucí, podniků i občanské společnosti. Informoval o tom mluvčí zastoupení Evropské komise Martin Stašek.

Komisařka Hübnerová uvedla: „V současné době trvá období úvah, během něhož diskutujeme o budoucích prioritách politiky soudržnosti: o jejím rozsahu, dopadu a o způsobech, jak ji nejlépe uzpůsobit novým úkolům. Na letošní Dny otevřených dveří se těším, neboť to bude výborná příležitost, jak intenzivněji zapojit regiony a města do tohoto procesu ve chvíli, kdy naše úvahy začínají nabírat určitý tvar. Výsledky naší práce plánujeme shromáždit v dokumentu, který zveřejníme na jaře 2009 a který bude obsahovat první konkrétní myšlenky týkající se politiky soudržnosti po roce 2013.“
Předseda výboru regionů Luc Van den Brande dodal: „Dny otevřených dveří jsou dnes již pevnou součástí kalendáře akcí EU jako nejlepší příležitost k setkání veřejných a soukromých subjektů, které se angažují na poli regionální politiky. Regiony a města se mohou podělit o své úspěchy a nápady, upozornit na své úsilí o zajištění udržitelných pracovních míst a růstu a zdůraznit ochotu ke spolupráci v zájmu řešení problému změny klimatu a ostatních náročných úkolů. Na dvou kilometrech čtverečních v Bruselu samozřejmě nenajdete odpověď na všechno – Evropu musíme budovat na základě partnerství. Jsem proto velmi rád, že v rámci Dnů otevřených dveří zorganizují regiony a města kolem 250 akcí v členských státech a tím pomohou zvýraznit toto téma i v domácím prostředí.“
Na této akci budou mít účastníci možnost vyměnit si první zkušenosti s prováděním 345 místních a regionálních programů politiky soudržnosti v období 2007–2013 zahrnujících investice z prostředků EU i členských států ve výši zhruba 500 miliard EUR. Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2013 je v plném proudu a očekává se, že těsně před konáním Dnů otevřených dveří Komise přijme významnou zelenou knihu o územní soudržnosti.

Semináře a diskuse, které budou probíhat během Dnů otevřených dveří 2008, se zaměří na čtyři témata:
• Inovace v regionech: podpora výzkumu, rozvoje technologií a inovací;
• Udržitelný rozvoj: reakce na změnu klimatu na úrovni regionů;
• Spolupráce a vytváření sítí: výměna osvědčených postupů v rozvoji regionů;
• Pohled do budoucna: evropská politika soudržnosti pro budoucnost.
Dny otevřených dveří 2008 organizují společně Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise a Výbor regionů. Akce do Bruselu přivede na 5 000 regionálních a místních odborníků. Zastoupeny budou partnerské regiony a města z 26 členských států, ale i další oblasti z Turecka, Chorvatska, Norska, Švýcarska a poprvé i z Bosny a Hercegoviny a Islandu. Nejvíce partnerů se zaregistrovalo z Francie (22), dále pak z Itálie a Španělska (19), Spojeného království (18) a Polska (17). Na akci by měli vystoupit také zástupci z dalších zemí, včetně Číny, Ruska, Brazílie a Srbska, ale i mezinárodní organizace. Dny otevřených dveří poslouží také jako příležitost pro setkání soukromých společností, finančních institucí a organizací občanské společnosti s relevantními subjekty z regionů. V prostoru vyhrazeném pro výstavy a setkávání „Investors Café“ budou mimo jiné zastoupeny Evropská investiční banka, Businesseurope, Evropská organizace zaměstnavatelů, Siemens, General Electric, Philips, Veolia a organizace European Citizen Action Service.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *