Rektorem ČZU je Jiří Balík

Senátoři devětadvacetičlenného akademického senátu České zemědělské univerzity v Praze dnes na svém zasedání zvolili nového rektora univerzity. Stal se jím současný prorektor profesor Ing. Jiří Balík, CSc., z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

Senátoři zastupující pedagogy a studenty z pěti fakult, jednoho institutu a dvou samostatných pracovišť nového prvního muže jedné z největších technických univerzit v zemi vybírali původně z pěti kandidátů. Jejich počet se po pondělním odstoupení docenta Ing. Jaromíra Štůska, CSc., snížil už jen na čtyři, a to na profesora Ing. Jiří Balíka, CSc., z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, dále na vedoucího katedry ekologie profesor RNDr.Vladimíra Bejčka, CSc., z Fakulty životního prostředí, děkana Fakulty lesnické a dřevařské profesora Ing. Viléma Podrázského, CSc., a děkana Provozně-ekonomické fakulty profesora Ing. Miroslava Svatoše, CSc.
Nový rektor profesor Ing. Jiří Balík, CSc., který by se měl ujmout řízení univerzity 1. února 2010, vystřídá úřadujícího rektora prof. Ing. Jana Hrona DrSc., dr.h.c. Ten byl v čele univerzity předchozí dvě volební období a nemohl již opět kandidovat.

Profesor Ing. Jiří Balík, CSc., je prorektorem ČZU pro školní podniky a styk s odbornou veřejností. Narodil se 30. listopadu 1953 v Táboře a vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze v roce 1978, kde působil jako odborný asistent. později  zástupce a poté vedoucí katedry agrochemie a výživy rostlin. V roce 2001 se stal profesorem. Je autorem více než 300 publikací a vědeckých a odborných článků. Byl a je řešitelem českých i zahraničních grantových projektů, členem vědeckých rad mnoha univerzit a fakult, dále členem redakčních rad vědeckých časopisů. Garantem je především pro obory výživy rostlin a agrochemie .
Nově zvolenému nástupci ve funkci rektora jako první poblahopřál současný první muž ČZU v Praze Jan Hron.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *