Řepaři v područí cukrovarů

Jako červená nit se pětihodinovým jednáním valné hromady Svazu pěstitelů cukrovky Čech, která se konala 8. března v Bezně na Mladoboleslavsku, táhla kauza Modřany.

Přítomní řepaři vyjádřili v usnesení plnou solidaritu s kolegy z modřanského rajónu a za správný označili postup, jakým svaz obhajuje jejich práva. V případě, že tito pěstitelé nebudou moci pěstovat cukrovku kvůli nemožnosti zajistit kvótu pro cukrovary v blízkosti modřanského rajónu, dávají členové vedení svazu volnou ruku v tom, aby soudně vymáhalo na společnosti Eastern Sugar ČR náhrady za způsobené škody a za porušení hospodářské soutěže. K financování soudních výloh mají sloužit prostředky svazu.
„Jsme těsně před podáním žaloby,“ prohlásil v Bezně předseda svazu Jan Bartoš. Argumenty, na nichž je žaloba postavená, však pozbývají na aktuálnosti poté, co společnost Eastern Sugar ČR v minulých dnech nabídla některým zemědělcům odběr řepy z letošní sklizně.
„Z okolí cukrovaru Modřany nakontrahujeme 50 tisíc tun cukrovky,“ potvrdil týdeníku Zemědělec místopředseda představenstva Eastern Sugar ČR Radoslav Hrabal. „Máme zájem o dodavatele z této oblasti a jak sami zemědělci navrhli, zvažujeme i jejich spolupodílení na dopravě při vzdálenosti nad 70 kilometrů,“ dodal.
S nabídkou na nákup řepy oslovila cukrovarnická společnost velké pěstitele. „Od nás chtějí pro tento rok deset tisíc tun cukrovky a přispívat na dopravu,“ uvedl Zdeněk Bucek z Agrosu Vraný na Kladensku, kde loni sklízeli řepu z 380 hektarů a zhruba stejnou výměru by chtěli osít i letos. Do Hrochova Týnce, kde se má řepa z modřanského regionu zpracovávat, je to odsud přes 180 kilometrů. „Když to podepíšu, podtrhnu sám sebe,“ je si vědom Bucek, když uváží, že jde o řešení jen pro letošek a návrh na roční kupní kontrakt už nedoprovází dlouhodobá smlouva.
Pokud Eastern Sugar ČR chce s pěstiteli dodávajícími dříve do Modřan uzavřít jen roční, nikoli dlouhodobé smlouvy, jde podle předsedy svazu Bartoše o účelový krok a nepovažuje to za vstřícnost vůči zemědělcům. „Nedoporučujeme nikomu, aby na to přistupoval. Není až tak důležité, jestli bude moci pěstovat cukrovku ještě letos. Hlavní je, aby ji nepřestal pěstovat nikdy. Jednoznačně bychom měli vyjít ze slov ministra Fencla, že dlouhodobou smlouvu má mít podepsanou každý pěstitel,“ zdůraznil Bartoš.
Vinu za to, že nemají žádnou ochranu a jsou v područí cukrovarů, pěstitelé přičítají ministerstvu zemědělství. „Chyba je jasně na jeho straně,“ tvrdí Bartoš. Zdeněk Bucek dodává: „Ministerstvo dalo všechnu moc cukrovarnickým společnostem a nemůže se vymlouvat, že jsme s nimi neuzavřeli smlouvy na několik let. Bohužel v případu Modřan doteď ministerstvo hrálo mrtvého brouka.“
O jistém pokroku v jednání s akcionáři Eastern Sugar informoval shromážděné zemědělce náměstek Lubomír Konšel. Kromě toho, že společnost vykoupí určité množství cukrovky z rajónu uzavřených Modřan a zpracuje jej v Hrochově Týnci, nabídne i část své kvóty cukrovaru Dobrovice. Náměstek však v Bezně neupřesnil dohodnutá čísla s tím, že je oznámí v příštích dnech (minulý týden ale odjel na zahraniční cestu – pozn. red.). Radoslav Hrabal za Eastern Sugar ČR na náš dotaz sdělil, že o převodu části kvóty se s cukrovarem TTD Dobrovice stále jedná. Ani on neuvedl, o jaké množství jde. Generální ředitel dobrovického cukrovaru Oldřich Reinbergr nebyl k zastižení.
Podle dobře informovaných zdrojů by se společnost měla vzdát kvóty ve výši sedmi tisíc tun cukru ve prospěch TTD, ale jen pro letošní kampaň. Zhruba stejné množství cukru má vyrobit z Hrochově Týnci z řepy od bývalých modřanských dodavatelů. Otevřených tak zůstává dalších sedm tisíc tun, které zbývají do objemu 21 tisíc tun cukru připadajících na Modřany.
S posledním apelem, jak sám řekl, vystoupil na valné hromadě Jan Miller z vedení Asociace soukromého zemědělství ČR, která prosazuje přidělení cukerních kvót přímo na pěstitele. „Pokud dnes nebudete solidární s těmi odstrčenými, tak za dva roky v EU budete na periferii, stejně jako oni dnes,“ varoval. Připomněl také svá slova přednesená v Bezně před rokem, aby členové svazu nezavírali oči před problémem, jakým je znění vládního nařízení č. 114.
Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Miroslava Jirovského je třeba předpisy hájit, i když nejsou dokonalé. Starosti pěstitelů podle něho vyřeší novela vládního nařízení, s jejímž předložením se vyčkává na to, až se Ústavní soud vyjádří k několika podaným stížnostem. Naděje vkládá Jirovský také do novely zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, která by měla podle jeho informací přijít do sněmovny hned po volbách..
Viceprezident Agrární komory ČR Josef Kubiš však míní, že kdyby se nařízení vlády dodržovalo, nemuselo by se ani novelizovat. „Je v něm jasně napsáno, co je kvóta, co kvótový rok, že se daný objem musí vyrobit, jinak je sankce v podobě snížení kvóty. Nejde ji totiž doplňovat ze zásob, jak si myslí Eastern Sugar,“ zdůraznil.
„Kdyby SZIF uplatnil vůči této společnosti postih 115 procent ponížení kvóty, protože ji skutečně nenaplnila, přišla by o 28 tisíc tun cukru. Tím by se případ Modřan vyřešil,“ je přesvědčen Bartoš.

Řekli na valné hromadě
Jan Bartoš: Uzavření dlouhodobých smluv a interprofesní dohody je úkol, který svaz nesplnil. Jsme v područí cukrovarů, přitom některé, jako TTD, se chovají slušně, jiné, například Eastern Sugar, jednají nečestně, až hanebně.
Lubomír Konšel: I přes nynější rozjitřenost je cukerní pořádek přínosem. Zásadním problémem je ale nedostatečná ochrana pěstitele.
Jan Miller: Pokud se svaz pěstitelů cukrovky neprobere z dobrovického blaha, ztratí svou funkci, kterou je důsledná obhajoba našich zájmů.
Josef Kubiš: Tržní cena kvóty v EU na jednu tunu cukru je zhruba 1000 eur. Když ČR bude mít kvótu 500 tisíc tun cukru, pak je to 500 milionů eur krát 32 a dostáváme číslo, nad kterým se panenky protáčejí. A ptám se: Kolik bylo zaplaceno za cukrovary v této republice a kolik se investovalo do modernizace? Rozhodně ne tolik, kolik je tržní cena kvóty na výrobu cukru.
Miroslav Jirovský: Cukrovka je ekonomicky zajímavá komodita. Vstupem do EU u ní jako jedné z mála komodit očekáváme růst cen.

Ožehavá čísla
3800 tun cukru přiznává Evropská komise České republice jako exportní roční kvótu B, přitom v sezóně 1999/2000 činil vývoz cukru 56 tisíc tun, v období 2000/01 již 119 tisíc tun a v tomto hospodářském roce se předpokládá 150 tisíc tun. Řepaři a cukrovarníci s návrhem rozhodně nesouhlasí. Svaz pěstitelů navrhuje kvótu B ve výši 60 tisíc tun.
23 400 tun cukru se smluvním clem je letos možné dovézt do ČR na základě dohodnutých kvót z EU, Polska a dalších zemí. Cukrovarnický spolek a svaz pěstitelů považují tyto kvóty, zejména z EU, za diskriminační. Předseda zemědělského svazu je chápe jako daň za naše ochranná opatření.
50 tisíc hektarů může být v budoucnu plocha cukrovky, předpovídá náměstek Lubomír Konšel. Výměra podle něho musí klesat se zvyšující se intenzitou pěstování a modernizací cukrovarů. „Výsledky v pěstování řepy u nás nedosahují průměru EU,“ konstatoval.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *