Autor
Kategorie:
Nezařazené

Resort životního prostředí bilancoval

Ministerstvo životního prostředí se stalo silným a respektovaným partnerem ekonomickým resortům. Prosazujeme cílevědomě krok za krokem modernizaci české ekonomiky směrem k nízkouhlíkovým technologiím. V roce 2008 jsme podpořili projekty v oblasti čištění odpadních vod, nakládání s odpady či péče o přírodu a krajinu za více než 30,5 miliardy korun. Vláda schválila náš návrh na rozšíření zákazu víkendové jízdy kamionů, který zajistí klid a bezpečnost i v malých vesnicích, bilancoval rok 2008 ministr životního prostředí Martin Bursík.

„V příštím roce se zaměříme na mezinárodní vyjednávání nové dohody o ochraně klimatu, což je priorita českého předsednictví. Nezapomeneme ani na praktické kroky na domácí scéně –připravovaný zákon o odpadech razantně zvýší recyklaci a zároveň lidem usnadní třídění odpadů. Téměř připravený je i nový progresivní zákon o ovzduší. Na přelomu jara a léta spustíme rozsahem unikátní dotační program na podporu úspor v domácnostech. Očekáváme investici cca 10 miliard korun do zateplení domů, regulace vytápění a využívání obnovitelných zdrojů v domácnostech jen v roce 2009. Zveřejníme také novou národní politiku ochrany klimatu, navrhneme vyhlášení dvou nových národních parků a čeká nás i řada dalších kroků, “ přibližuje plány na příští rok ministr Bursík.
Mezi nejpodstatnější úspěchy roku 2008 patří, že:
• Klimaticko-energetický balíček Evropské unie pomůže nastartovat rozvoj šetrných vysoce efektivních technologií.
• Miliardy z prodeje emisních kreditů získají podle návrhu ministerstva životního prostředí české domácnosti formou dotací na zateplení a výměnu systému vytápění. Lidé ušetří a budou dýchat čistější vzduch.
• Novela zákona o ovzduší pomůže vyčistit vzduch v nejvíce znečištěných oblastech, především v Moravskoslezském kraji. Umožní krajským úřadům přikázat velkým podnikům, aby v určené lhůtě omezily znečišťování prachovými částicemi až o polovinu.
• Vláda rozhodla, že kamiony nevyjedou o víkendech a v páteční odpolední špičce na žádnou veřejnou komunikaci. To zajistí klid a bezpečnost i v malých obcích.
• Z českých silnic budou postupně mizet nejstarší a nejvíce znečišťující auta. První přeregistrace ojetých automobilů se zpoplatňuje podle způsobovaného znečištění. Sníží se tak dovoz i využívání nejstarších a „nejšpinavějších“ ojetin.
• Osvobození od spotřební daně zlevní biopaliva a sníží tak znečištění ovzduší z automobilů i závislost české ekonomiky na ropě. Pomůže také českému zemědělství využít část půdy ležící ladem.
• Každé čtvrté auto používané státní správou bude do roku 2014 „ekologicky přátelské“. Státní správa půjde příkladem – při pravidelné obměně vozového parku bude nakupovat úsporné vozy s nízkými emisemi. Výrazně tak omezí spotřebu pohonných hmot a znečištění ovzduší.
• Obce získají půl miliardy korun na úhradu kursových ztrát pro projekty čištění odpadních vod, které vyjednaly v letech 2004 až 2006 tak, aby je mohly bez zpoždění dokončit. Z Operačního programu Životní prostředí jsme podpořili projekty za více než 30,5 miliardy korun.
• Česká krajina nebude zavalena zahraničními odpadky. České ekologické diplomacii se podařilo prosadit, že členské státy EU budou moci dovoz odpadů do spaloven omezit či zakázat.
• Dojde k omezení krádeží kovů. Novela zákona o odpadech zakazuje výkup součástí kovošrotu, jejichž krádeže představují společenské riziko. Výkup bude možný pouze od právnických osob a pouze bezhotovostně, zpřísní se evidence.
• Vysloužilé baterie a monočlánky nebudou končit na skládkách. Podle novely zákona o odpadech bude pro zákazníky mnohem jednodušší vysloužilé baterie a monočlánky odevzdat a systém odběru tak bude mnohem efektivnější.
• Školy v celé republice získaly zdarma sběrné nádoby na třídění odpadů. Ze zbylých evropských prostředků, které by jinak zůstaly nevyužity, to zařídilo MŽP.
• Obce ohrožené těžbou uhlí získaly další záruky, že nebudou zbourány. Vláda potvrdila platnost limitů těžby a navrhla zpřísnění horní legislativy.
• Byly zamítnuty všechny nové pokusy o těžbu uranu.
• Vládou schválená novela zákona o ochraně přírody a krajiny bude znamenat konec bezdůvodného kácení alejí a nesmyslného postupu udělování výjimek. Vláda v zákoně o ochraně přírody zpřísnila povolování kácení stromořadí podél silnic a železničních tratí. Zrušila současnou nesmyslnou praxi, kdy o výjimkách ze zákona o ochraně přírody a krajiny rozhodovala vláda a přesunula tuto odpovědnost blíž občanům.
• Bude lépe chráněna půda. Vládou přijatá novela zákona zvyšuje sazby odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a zlepšuje jejich vymahatelnost.
• Otevřela se cesta ke stabilním a pestrým lesům. Vláda schválila Národní lesnický program, který počítá s orientací na druhově pestré lesy namísto nestabilních smrkových monokultur.
• Národní parky se otvírají turistům. Na Šumavě se na některá dosud nepřístupná místa klidových území s od srpna pořádají výpravy s průvodcem, jsou připravena nouzová nocoviště, rozběhl se projekt spolupráce s vodáky, bylo dohodnuto otevření nových hraničních přechodů. Krkonoše vymezily mantinely pro další stavby vleků a lanovek.
• Zvýšil se rozsah veřejně dostupných informací o znečištění podle zákona o integrovaném registru znečištění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *