11.04.2012 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Role sedláka je nezastupitelná

Sedláci jsou jedni z mála obyvatel vesnice, kteří přímo v ní podnikají a mnohdy vytváří i pracovní uplatnění pro své spoluobčany. V rámci prodeje ze dvora a agroturistiky obohacují atraktivitu venkova. Při současném trendu, kdy se z obcí staly spíše noclehárny měst a venkovský prostor je destabilizován, je role sedláka nezastupitelná. Zaznělo to minulý týden na semináři Živá vesnice, který zorganizovala Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) v rámci výstavy Techagro v Brně.

Jak vysvětlil předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Josef Stehlík, tato organizace je dlouhodobým propagátorem tradičních selských hospodářství, která jsou úzce spojená s životem na venkově. Proto se stěžejními tématy semináře stala podpora podnikání na venkově (malé projekty), podpora využívání potenciálu české krajiny a generační kontinuita na venkově, doplnil. Podle Stehlíka jednou z možností podnikání na venkově, která se stává jak pro farmáře, tak pro spotřebitele stále oblíbenější, je možnost zpracování části faremní produkce a prodej ze dvora nebo prostřednictvím farmářských tržišť. „Vlastní zpracování části faremní produkce a prodej ze dvora je návratem k osvědčeným původním farmářským tradicím,“ podotkl. Aby sedláci mohli uvádět potraviny živočišného původu do oběhu na regionální úrovni, předcházelo tomu dosažení mnohých legislativních změn. Stojí za tím dlouholetá snaha asociace a antibyrokratické komise ministerstva zemědělství. Asociace také dlouhodobě podporuje zpracování a využití lokálních zdrojů obnovitelné energie a v neposlední řadě i přímé formy spolupráce na realizaci projektů mezi podnikateli a obcemi i vzájemně mezi podnikateli.
Stehlík připomněl, že je třeba také plně a urychleně využít možností pozemkových úprav „dvourychlostním modelem“ s důrazem na zpřístupnění zemědělských pozemků vlastníků. Dále zajistit možnost čerpání investičních podpor na společná zařízení komplexní pozemkové úpravy z nového Programu rozvoje venkova obcemi i vlastníky půdy a využít možností nového programu v prioritě Řízení rizik pro realizaci preventivních opatření v krajině.
Problém generační výměny Jednou z nejdůležitějších priorit ASZ je podpora předčasného ukončení zemědělské činnosti. Jde o dotační titul, jehož hlavním cílem je urychlit generační výměnu zemědělských podnikatelů. Ačkoliv tento program několik let velice dobře fungoval a byl efektivní, 31. března letošního roku byl příjem žádostí o tuto podporu ukončen. ASZ ale trvá na tom, aby taková podpora v nějaké formě pokračovala i nadále. „Díky tomuto titulu se dařilo řešit problém stárnoucí populace zemědělských podnikatelů. Starší zemědělec byl motivován 15letou finanční rentou přenechat hospodářství svému nástupci. Ten, namísto hledání svého pracovního uplatnění mimo vesnici, začal hospodářství zvelebovat a modernizovat. Stal se tak aktivním článkem života na venkově,“ shrnul Stehlík. Ministr zemědělství Petr Bendl uvedl, že finance na tento titul byly již vyčerpány a na další závazky nejsou v rozpočtu potřebné peníze. S tímto opatřením se však nepočítá ani v rámci Programu rozvoje venkova v letech 2014 až 2020. Asociace bude prosazovat přijmutí povinné podpory mladých zemědělců při konstrukci pozice ČR k nastavení podmínek přímých plateb v pilíři I a plné využití možnosti zvýhodnit projekty mladých farmářů při přípravě pravidel a podmínek čerpání podpor projektů v rámci nového Programu rozvoje venkova.
Co se týká dosud projednávaná témata Společné zemědělské politiky pro rok 2014 až 2020, u přímých plateb ASZ prosazuje zavedení formy tzv. dobrovolného „ozelenění“, akceptování platby pro mladé a malé farmáře a navrhuje obhájit jednoduchou formu platebních nároků vázanou na aktuálně užívané hektary zemědělské půdy evidované v LPIS. V Programu rozvoje venkova (řízení rizik, skupiny producentů) doporučuje realizaci preventivních opatření v krajině ke zmírnění dopadů klimatických změn. Prosazuje, aby podmínkou uznání existence sdružení producentů byl společný investiční záměr. Odmítá vytváření vzájemných pojišťovacích fondů rizik. V Programu rozvoje venkova je proti poskytování dotací státním lesům a pro umožnění čerpání dotací církvím. Prosazuje, aby podpora pro zalesňování byla vázána na soulad s komplexními pozemkovými úpravami a vymezeným územím. Je pro zvýhodňování drobných žadatelů a postupů a technologií, které eliminují v maximální možné míře erozi v lesích. Dlouhodobou a jednou z hlavních priorit asociace je snižování byrokracie. Mezi největší snahy v tomto směru patří snížení kontrol u podniků a úplná eliminace preventivních kontrol u podniků do deseti hektarů zemědělské půdy v LPIS a do deseti dobytčích jednotek na hospodářství. ASZ dále podporuje předložení sběrné novely tzv. antibyrokratického zákona.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down