22.09.2006 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rovnováha mezi ekologií a ekonomikou

Unie chce splnit svůj cíl snížit do roku 2010 ztráty biodiverzity na polovinu. To má zajistit hlavně soustava Natura 2000. Přes omezený rozpočet unie by financování péče a kompenzací o území Natury nemělo být problémem.

Za základní kámen ochrany přírody označil Naturu 2000 komisař pro životní prostředí Stavros Dismas. Bylo to v projevu, který zaslal konferenci věnované této soustavě. Proběhla koncem srpna v Polsku bez jeho přímé účasti.
Jak komisař uvedl, živočišné i rostlinné druhy ubývají v přírodě stále rychleji. Ohroženo je podle něj například 42 procent druhů savců, 43 procent druhů ptáků a 52 procent druhů sladkovodních ryb. Aby bylo možné tento proces zbrzdit a dosáhnout tak cíle unie, je podle Dismase nutné, aby vlády členských států co nejdříve dokončily síť Natura 2000 a věnovaly pozornost nejen této soustavě, ale také speciální politice ochrany a péči o vytyčená území.
Síť soustavy Natura 2000 je již definitivně vyznačena v zemích původní evropské patnáctky, jejíž území pokrývá z téměř 20 procent. V deseti nových členských zemích podle komisaře tento proces ještě probíhá. Dismas upozornil, že nové členské státy se budou muset řídit naprosto stejnými pravidly jako patnáctka. To mimo jiné podle něj znamená, že nedostatky ve vytyčení soustavy v některé zemi mohou vést až k tomu, že komise předá takový případ k řešení Evropskému soudnímu dvoru. Podle Dismase je nutné, aby podnikatelé měli co nejrychleji jasná pravidla. "Život pro všechny bude jednodušší, pokud soustava bude vyznačená raději dříve než později," poznamenal.

Oprava mýtů
Naturu 2000 označil Dismas za základní kámen politiky unie v ochraně biodiverzity evropské přírody. Jde přitom, jak uvedl, o ochranu přírody vědecky řízenou, vynutitelnou legislativou a založenou na ekosystémech jako základní jednotce. Dismas upozornil, že jde také o velmi flexibilní systém. "Rád bych opravil jednu z mylných představ o Natuře, a to, že pokud se jednou stanoviště vyznačí, musí se všechny ekonomické aktivity zastavit. To jednoduše není pravda a je nepříjemné, že se tyto mýty stále šíří," podotkl. Jak vysvětlil, pro evropskou krajinu je typický aktivní vztah mezi člověkem a přírodou a síť Natura 2000 je součástí lidmi obývaného venkova. Zemědělství, rybolov a lov zvěře mohou pokračovat. Nic nestojí v cestě ani rozvojovým projektům, pokud budou respektovat a zajistí potřebnou ochranu. Musí samozřejmě proběhnout hodnocení vlivu takových projektů a také možných alternativ. Je třeba zmírnit eventuální důsledky omezení ekonomických činností a kde je to možné, zavést kompenzační opatření. I když jde o z hlediska ochrany životního prostředí nejcitlivější oblasti Evropy, základní úroveň jejich ochrany není, jak komisař zdůraznil, nic jiného než dodržování zásad dobré praxe. "Není to povyšování zájmu přírody nad potřeby rozvoje. Je to otázka nalezení modelu jejich koexistence." vysvětlil Dismas a dodal, že Natura 2000, i když není dokonalá, je nejefektivnějším modelem, jaký na světě existuje. "Zkušenosti z většiny členských států ukazují, že je možné rozumně využít flexibilitu poskytovanou směrnicemi a najít rovnováhu mezi ochranou biodoverzity a potřebami ekonomiky", prohlásil.

Peníze budou ve fondech
Největším problémem je financování péče o stanoviště. "Přes omezení rozpočtu unie jsme zajistili, že programy rozvoje venkova, strukturální fondy a Fond soudržnosti budou moci na péči o Naturu přispívat. Další možnosti financování budou v novém programu Life+. Takže je to na ministrech životního prostředí každého členského státu, aby zajistili finance potřebné pro přírodu a biodiverzitu," zdůraznil komisař. Jak připomněl, za rok budou muset členské státy předložit komisi první zevrubnou zprávu o stavu druhů a stanovišť chráněných směrnicí o stanovištích. Komise spolu s Environmentální agenturou by měla fungování sítě Natura prověřit do konce roku 2008. Na základě tohoto vyhodnocení a širší diskuse pak posoudí, zda jsou existující nástroje dostatečné, popřípadě zjistí, které kroky budou třeba na jejich zdokonalení. Pokud by hrozilo, že Natura 2000 nesplní cíl Bruselu v omezení úbytku počtu druhů, bude podle Dismase třeba zavést dodatečná opatření.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down
Memory: 20MB (4% of 500MB)