Rozhodnutí MZe zdrží dotace novým ekologickým zemědělcům

Nečekané rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR o odložení zahájení Programu rozvoje venkova (PRV) znemožní novým ekologickým zemědělcům čerpat v příštím roce v rámci tohoto programu dotace. Ani v budoucnu nebude mít PRO-BIO, Svaz ekologických zemědělců, možnost tyto skutečnosti přímo ovlivňovat, neboť jeho zástupce nebyl jmenován do monitorovacího výboru PRV. To vše je v rozporu s vládou přijatým Akčním plánem rozvoje ekologického zemědělství, upozorňuje předseda svazu PRO-BIO Zdeněk Perlinger.

V červnu 2006 MZe nařízením vlády č. 351/2006 Sb. ukončilo možnost podávat žádosti o zařazení do agroenvironmentálních (AEO) opatření v rámci HRDP pro období počínající rokem 2007, přičemž ministerstvo jednoznačně deklarovalo, že žádosti budou moci být podávány již začátkem roku 2007 v rámci nového PRV.
Nové vedení ministerstva zemědělství se však rozhodlo, i když byla na tento závazek ministryně zemědělství upozorněna, odložit zahájení Programu rozvoje venkova. K rozhodnutí o odložení PRV došlo nečekaně až v samém závěru roku 2006. Nyní již nelze znovu umožnit podání žádostí o zařazení do stávajícího HRDP (podle článku 5, nařízení komise (ES) č.1320/2006 lze přijímat závazky v HRDP pouze do 31. 12. 2006). Tím jsou jednoznačně poškozeni ekologičtí zemědělci, kteří zahájili svou činnost v roce 2006, tvrdí Perlinger.
Nová ministryně zemědělství po svém nástupu do funkce sáhla k personálním změnám na straně SZIF i na straně MZe, které měly snížit byrokracii a urychlit výplatu prostředků z evropských fondů. Bohužel, výsledkem je zdržení čerpání prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova o rok. Zemědělci, kteří na počátku roku 2006 zahájili přechodné období v systému ekologického hospodaření, by takto první podporu za hospodaření ekologickým způsobem obdrželi až v průběhu roku 2009, tedy po třech letech od zahájení přechodného období. Provozní a finanční dopady vstupu do systému ekologického zemědělství ovšem musí řešit okamžitě, míní Perlinger.
Paradoxně se tak snaha MZe poskytnout zemědělcům čas na přípravu vstupu do PRV obrací proti jejich zájmům. Oproti ostatním AEO má totiž ekologické zemědělství vlastní předpisy a z nich plynoucí přísné podmínky, které musí farmáři plnit, i když nemají nárok na dotaci.
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců veřejně vyzývá MZe ČR, aby dodrželo své závazky vůči ekologickým zemědělcům a zabránilo tak diskriminaci nových začínajících ekologických zemědělců i všech ostatních zemědělců přihlašujících se do agroenvironmentálních opatření.
Žádáme ministerstvo zemědělství, uvedl dále předseda svazu, aby neoddalovalo zahájení PRV v ČR za situace, kdy není již možné přihlašovat se do HRDP, žádáme paní ministryni, aby náš Svaz nominovala do monitorovacího výboru PRV, ve kterém není adekvátní zastoupení zemědělců realizujících agroenvironmentální opatření osy II.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *