05.02.2007 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozhodnutí o agroenvironmentálních opatřeních 2006 o měsíc dříve

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes začal vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace na agroenvironmentální opatření (AEO) za rok 2006. Agroweb o tom informoval Vilém Frček z tiskového oddělení fondu s tím, že tak SZIF s měsíčním předstihem plní to, co bylo již dříve oznámeno.

Počet vydaných Rozhodnutí na Jednotnou platbu na plochu (SAPS) i platbu za hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA) se podle Frčka blíží 100%. Vydaných Rozhodnutí na Národní doplňkovou platbu (Top-Up) je přes 98% a na Oddělenou platbu za cukr (SSP) přes 97%.
Vydávání Rozhodnutí na AEO se nyní týká všech podopatření kromě „pěstování meziplodin“ a „biopásů“. Na ostatních osm podopatření bylo přijato přes 8,8 tisíce žádostí a v jedné žádosti mohli farmáři žádat o dotaci na více podopatření. Vyplaceno bude následně až 2,6 mld. Kč.
Nejvíce žádostí, celkem 7 166, bylo přijato na Ošetřování travních porostů, což představuje 1,86 mld. Kč. Předmětem této dotace je ošetřování luk a pastvin.

Členění Agroenvironmentální opatření (AEO):

I. Ekologické zemědělství
II. Ošetřování travních porostů
III. Péče o krajinu:
a) zatravňování orné půdy
b) tvorba travnatých pásů na svažitých půdách
c) pěstování meziplodin
d) trvale podmáčené louky a rašelinné louky
e) ptačí lokality na travních porostech
f) biopásy
IV. Osevní postup v ochranných zónách jeskyní
V. Integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné

Agroenvironmentální opatření jsou součástí Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP). Jejich úkolem je podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny. HRDP bude letos nahrazeno Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD).

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down