02.07.2010 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozhovor s Josefem Dubnem

Rozhovor s Josefem Dubnem, mluvčím Státní veterinární správy ČR, o evropské strategii Prevence je lepší než léčba, misi z Bruselu i opatřeních proti salmonelám v chovech drůbeže.

Evropská unie razí strategii Prevence je lepší než léčba. Kdy se promítne do praxe a jak velkou změnu pro nás bude znamenat? Evropská komise pravděpodobně v prvním pololetí 2011 předloží návrh veterinární legislativy, která dá této strategii zákonný rámec. Smyslem chystaných změn je věnovat větší pozornost zajišťování dobrých podmínek zvířatům a především dobrým zoohygienickým podmínkám. To se samozřejmě projeví na lepším zdravotním stavu chovaných hospodářských zvířat. Že tomu tak je, svědčí, že tzv. velké nákazy, jako je tuberkulóza, klasický mor prasat či slintavka a kulhavka, jsou v podstatě víceméně minulostí. Jednou z hlavních zásad prevence nákaz zvířat je dbát na dobré podmínky pro chov, čemuž se ostatně věnovala naše republika v době svého předsednictví. K tomu přispívá a ještě víc musí přispívat systém dozoru v chovech a také v průběhu výroby potravin. Důležité je také věnovat pozornost obchodu, a to zejména se třetími zeměmi. Pomoc třetím zemím ve veterinární oblasti zvířat je jedním z účinných způsobů, jak chránit zdraví zvířat chovaných v EU.
Nedávno u nás prověřovala mise z Bruselu dodržování pohody zvířat. K jakým závěrům došla? Podle komisařů Potravinového a veterinárního úřadu (FVO) jsme od poslední mise z roku 2007 dosáhli velkého pokroku, zejména z pohledu účinného vymáhání legislativy. Letos se inspektoři soustředili na čtyři oblasti, a to na chovy nosnic, prasat, přepravu zvířat a dozor nad celou oblastí welfare. Ověřili si, že naši producenti vajec jsou informováni, že od 1. 1. 2012 nebude možné chovat nosnice v neobohacených klecích. Řada chovů má již nainstalovány větší klece s tím, že patřičné vybavení, tj. hnízda a možnosti popelit se, budou mít slepice nejpozději k uvedenému datu. Se změnou musí počítat i chovatelé prasat. Od 1. 1. 2013 se budou muset chovat prasnice pohromadě s ostatními od 28. dne po připuštění až do týdne před porodem. Prasnice budou drženy odděleně tedy až před porodem a pak do odstavu selat. Inspektoři prověřovali, zda mají prasata k dispozici tzv. manipulovatelný materiál, tedy slámu, seno, hobliny, aby si měla čím „krátit dlouhou chvíli“. V podstatě plní chovatelé tyto požadavky již nyní. V přepravě zvířat je u nás situace obdobná jako v ostatních zemích EU. Jisté problémy jsou s napáječkami a s vedením administrativy, nejde však o problémy zásadní. Inspektoři byli spokojeni i s naším systémem veterinárního dozoru nad celou oblastí welfare, který označili za plně funkční.
Zejména chovy drůbeže mívají problémy se salmonelami. Co se v tom podniká? Zásadními kroky jsou monitoring a vakcinace. Monitoring znamená odběr vzorků trusu povinně v reprodukčních chovech, v chovech nosnic pro konzumní vejce, v chovech kuřat na maso a u chovných i výkrmových krůt. Všechny vzorky musí být vyšetřeny v laboratořích schválených SVS. Trus se musí vyšetřit i v hospodářstvích, kde se vykrmují kuřata nebo krůty, které budou poražené na jatkách v zahraničí. V případě pozitivního nálezu se v chovu provádí důsledná očista a dezinfekce, popřípadě se přijímají další preventivní opatření. Předepsaný harmonogram odběrů vorků trusu je závazný i pro chovy, které produkují násadová vejce nebo odchované kuřice určené pro obchodování v EU a pro vývoz do třetích zemí. Pro reprodukční hejna a hejna nosnic pro konzumní vejce je povinná vakcinace proti Salmonela enteritidis, která musí být provedena během odchovu kuřic tak, aby vakcinace a revakcinace byla ukončena nejpozději tři týdny před plánovaným zastavením nosnic do snášky. Vakcinovány musí být odchovy všech kuřic určených pro následný chov a produkci vajec v ČR. Vakcinace musí proběhnout i v chovech, které produkují násadová vejce určená výhradně na export. Dobrovolná je pouze v odchovu kuřic, o nichž je předem známo, že se před zahájením snášky vyvezou do zahraničí.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down