Rozhovor s Ladislavem Skopalem (ČSSD), předsedou sněmovního zemědělského výboru

Co říkáte rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil restituční tečku pro přímé restituenty a jejich dědice? Zatím mám jen informace z médií, takže stanovisko zaujmu, až budu mít k dispozici písemný dokument z Ústavního soudu. Nevím, jestli se v rámci ústavy mohou rozdělit vlastníci restitučních nároků. Dopady rozhodnutí Ústavního soudu budu muset konzultovat s právníky, protože já jsem ekonom. Ve sněmovně jsme jako sociální demokraté nebyli pro prodloužení restituční tečky, protože bylo potřeba celý proces urychlit. Lidé by o svůj nárok nepřišli, byl by jim vyplacen z výnosů z prodeje státní půdy od pozemkového fondu.

Ve sněmovně jste podal dva pozměňovací návrhy týkající se uspokojení oprávněných osob, co sledují?
Návrh k zákonu o rostlinolékařské péči jsem stáhl, návrh novely zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat s úpravou, kterou jsem předložil, prošel třetím čtením a nyní je v Senátu. Mé návrhy se týkaly pouze finančního vyrovnání, které musí být u oprávněných osob s překoupenými nároky, u nichž se restituční tečka neposouvá. Možnost poskytovat finanční náhrady v současné době není nijak upravena v žádném zákoně, takže nelze žádné prostředky vyplácet. Původně jsem svým návrhem chtěl legislativně zakotvit finanční náhradu pro všechny oprávněné osoby, u přímých to nyní nebude potřeba.
Opakovaně se snažíte legislativou usměrnit obchodní řetězce, jak postupuje váš poslanecký návrh se zákazem vybírat různé poplatky od dodavatelů?
Začátkem prosince jsem návrh novely zákona o hospodářské soutěži předal vládě a počítám, že sněmovna by ho mohla v prvním čtení projednat na lednové schůzi. Je to už můj třetí pokus a návrh se příliš neliší od předchozího. Minule jsme se se Svazem obchodu a cestovního ruchu, který zastřešuje obchodní řetězce, dohodli, že oni sami si vytvoří nějaký vlastní mechanismus, který zamezí vybírat platby, jež chtějí řetězce navíc mimo fakturu za zboží, tzn. zalistování, regálné, peníze na reklamu a další. Očekávali jsme, že se všechny řetězce přihlásí k tomu, že podobné praktiky nebudou pokračovat. To se nestalo, proto chceme zakázat výběr zmíněných poplatků zákonem. Na návrhu jsem spolupracoval jak s agrární, tak potravinářskou komorou a zemědělským svazem. Společnou řeč jsem nalezl také s novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martinem Pecinou.
Neobáváte se, že se tato snaha obrátí proti domácím dodavatelům a řetězce budou více zboží dovážet, jak už někdy obchodníci předesílají?
Podobný systém mají i v jiných státech a neviděl bych to tak, že touto novelou budeme likvidovat domácí výrobce. Dáváme do našeho zákonodárství věc, která nevybočuje z legislativ evropských zemí.
Resort se vloni „proslavil“ různými aférami, jste jako předseda sněmovního výboru spokojen s tím, jak se řeší?
Aféry byly pouze u Pozemkového fondu ČR a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Samozřejmě je to špatné, proto bylo tak silné personální zemětřesení. Při převodu pozemků, i když nešlo o žádný závratný podíl, samozřejmě došlo k pochybením a je potřeba, aby se stát k tomu pokud možno právně dostal zpátky. Ale myslím, že ministerstvo zemědělství odvádí slušnou práci, což je vidět i v tom, že odvětví je v posledním období ziskové. Jistě na tom nejsou všichni stejně, problémy jsou nyní v produkční oblasti, marginální oblasti jsou na tom ekonomicky dobře.
Skutečně myslíte, že kladný hospodářský výsledek lze přičítat práci ministerstva? A pod jakým vedením, když vloni se v křesle vystřídali tři ministři?
Petr Zgarba byl ve funkci jen krátce. Myslím, že předcházející ministři Fencl i Palas udělali pro zemědělství dost a projevilo se to na ekonomických výsledcích, kdy ze ztrát se zemědělci dostali do zisku. Nový ministr, ač není zemědělec, je myslím schopen resort řídit, bude záležet, jakým se obklopí okolím.
Vrátil se Petr Zgarba do zemědělského výboru?
Coby ministr zůstal poslancem a je i členem našeho výboru. Nebude ale už jeho místopředsedou, kterým byl před nástupem do funkce ministra.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *