27.06.2007 | 02:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozhovor s Martinem Karbanem, předsedou představenstva a ředitelem Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), a.s.

Nedávno PGRLF opět otevřel programy Zemědělec a Půda. Liší se nějak od původních programů?
Ke změnám došlo minimálně. Snažíme se zachovat formu podpor části úroků z úvěru ve výši čtyři procenta. Naše stávající programy Zemědělec a Půda vycházejí z původních stejnojmenných a zemědělskou veřejností oceňovaných programů. PGRLF však byl nucen provést určité změny v důsledku konce přechodného období souvisejícího se vstupem ČR do EU. Za nejvýznamnější z nich je možno označit skutečnost, že nadále budeme moci poskytovat podporu jen zemědělským prvovýrobcům, kteří jsou malými nebo středními podniky.
Naším cílem při modifikaci těchto programů bylo, abychom umožnili klientům pokračovat v nákupech nestátní zemědělské půdy a v nákupech zemědělské techniky a zároveň abychom postupovali tak, jak to vyžadují předpisy EU.

Pozastavení příjmu žádostí o podpory z programů PGRLF vyvolalo v řadě zemědělských podniků určitou nervozitu. S jak velkým zájmem se setkáváte u opětně spuštěných programů?

Samozřejmě zájem zemědělské veřejnosti je značný. Jsem přesvědčen, že se nám nervozitu podařilo ukončit dnem 24.května 2007, kdy jsme opětovně otevřeli programy Zemědělec a Půda.

Budou zvýhodněni mladí zemědělci?

Pro mladé zemědělce do 40 let jsme připravili zajímavé zvýhodnění, které má obdobnou podobu jako v předcházejících letech. Snažili jsme se ale eliminovat počet podkladů, které nám musí žadatel předložit, abychom mohli jeho žádost o poskytnutí podpory projednat. Proto jsme přistoupili k podpoře mladých zemědělců tak, že ji budeme poskytovat každému žadateli mladšímu 40 let. Tato podpora má konkrétně podobu navýšení procentní částky subvence úroků z úvěru, a to o jedno procento. Určitou a myslím, že pochopitelnou změnou je, že vyplácení této navýšené podpory bude ukončeno poslední den roku, kdy zemědělec dosáhne 40 let. Nadále však se bude pokračovat ve vyplácení podpory v rámci programu Zemědělec a Půda.

Počítáte i letos s podporou zemědělského pojištění?

Stejně jako v předešlých letech, tak i letos připravujeme program finanční podpory pojištění. Spuštěn by měl být v červenci, nejpozději v srpnu. I u tohoto titulu však platí, že podpora se omezuje pouze na malé a střední podniky zemědělských prvovýrobců. Poskytnutí podpory bude však PGRLF nově podmiňovat uzavřením příslušné písemné smlouvy o poskytnutí podpory s žadatelem tak, jak je tomu u jiných našich programů. Obecně však předpokládáme, že tento program bude fungovat ve stejném režimu, jak je tomu zemědělská veřejnost zvyklá.

Připravují se i některé zcela nové projekty?

Uvažuje se i o dalších programech, ale zatím ještě o nich nechci hovořit.
Jaká částka je vyčleněna na podporu jednotlivých programů?
Na podporu pojištění vloni směřovalo 250 milionů korun a letos by to mělo být 300 milionů korun. Na dotace úroků úvěrů v rámci programů Půda a Zemědělec je určeno asi 750 milionů korun, obdobně jako v loňském roce.

Nastoupil jste nově na post ředitele. Jaké jsou Vaše priority, kam chcete fond směřovat?

Funkci fondu vidím v jeho smysluplné, pevně definované podpoře zemědělců formou příspěvku části úroků z úvěrů na pořízení zemědělské techniky, půdy i na pojistné. Takže tyto formy bych chtěl zachovat. Vnímám renomé fondu mezi zemědělskou veřejností jako velmi dobré a budu ho řídit tak, aby jeho renomé bylo posunuto ještě výše.

Kde vidíte největší úskalí fondu?

Největší úskalí fondu je v jeho statutu. Jde o akciovou společnost většinově vlastněnou státem. Hlavním úkolem bude proto upravit status fondu nebo závazné směrnice tak, aby jeho činnost byla v souladu s platnými normami. Věcnou náplň činnosti fondu považuji za dobrou.
Chod organizace si v současné době analyzuji. Mluvit o plánovaných změnách již v tuto dobu by bylo předčasné a v konečném důsledku by mohlo být kontraproduktivní.

Počítáte i s nějakými personálními změnami?

Je to možné. Mé uvažované kroky mohou být spojeny s personálními změnami v duchu racionalizace práce a podpory nedostatečně fungujících činností fondu, které případně vyplynou z prováděné analýzy fungování fondu.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down