Rozhovor týdne

O cenách mléka a dalších otázkách jsme hovořili s Otakarem Šaškem, ředitelem ZD Klapý a zastupitelem Ústeckého kraje.

Na jednání představitelů Agrární komory ČR ve Straškově na Litoměřicku minulý týden se hovořilo mimo jiné o tíživé situaci v oblasti mléka. Jaký očekáváte další vývoj v této oblasti? Ani při nižší ceně obilí, jádro tvoří totiž významnou složku v ceně krmné dávky, mléko nikdo nemůže vyprodukovat pod osm korun za litr. Pokud ceny klesají pod sedm korun za litr, vzniká již veliký problém. Nejde však jen o konkrétní cenu za litr. Vzhledem k tomu, že i mlékárny se dostávají do potíží, prodlužují se doby splatnosti až na neúnosnou mez. Je totiž třeba vycházet z toho, že konečná faktura se vystavuje na konci měsíce s tím, že její splatnost představuje obecně 30 dní po vyfakturování mlékárně. Tato doba se nyní dostává až na 45 dní. Přitom první mléko se dodávalo začátkem měsíce, takže je v mlékárně už 30 dní, takže doba mezi jeho dodáním a zaplacením představuje minimálně 60 dní. To podniku působí značné ekonomické obtíže.
Co podle vás stojí za těmito problémy? Není to jen záležitost ČR, ale podobné problémy jsou i v Německu. Začátkem letošního roku se farmářská cena mléka pohybovala přes deset korun ze litr, dnes je reálně pod sedmi korunami. Podobně letos klesly ceny obilí proti roku 2007. U některých komodit se dá mluvit až o 50procentním cenovém propadu. Podle mě tohle není způsobené běžným vývojem, ale myslím si, že je to hra silného kapitálu. Takhle velký výkyv nemá reálný podklad. V sezóně mohou samozřejmě ceny daného produktu kolísat, ale určitě ne v takovém rozkmitu. Rovněž to podle mě nesouvisí se světovou finanční krizí, protože ceny komodit začaly klesat už v létě.
Projevuje se již dopad finanční krize na naše zemědělství? Dopad se začne projevovat v okamžiku, kdy přestanou fungovat někteří zpracovatelé. Tyto potíže budou zřejmě vznikat lokálně. Stejně jako jsou problémy s nájezdem plné zpracovatelské kapacity v lihovaru v Trmicích, což se samozřejmě v tomhle kraji výrazně podepisuje na možnostech odbytování obilovin a kukuřice. Na odbyt zemědělských komodit budou mít vliv problémy lokálních zpracovatelů a výkupců, které mohou být způsobeny krizí. Její dopady se totiž zřejmě projeví v koupěschopnosti obyvatelstva, což se může promítnout do hospodaření zpracovatelů. Těch a některých našich odběratelů se podle mého názoru krize dotkne nejvíce.
Vaše setkání se uskutečnilo v souvislosti s plánovanou návštěvou Jiřího Paroubka, kterou však na poslední chvíli šéf České strany sociálně demokratické zrušil. Co jste od tohoto politika očekávali? Pan Paroubek a premiér Mirek Topolánek nedávno zveřejnili svá stanoviska,, jak se vypořádat s dopady hospodářské krize. V „desateru“ pana předsedy Paroubka se objevila otázka řešení problematiky, která vzniká kolem obchodních řetězců. Myslíme si, že sociální demokracie tento problém, který se týká nás, zemědělců, vnímá. Jeho řešení jsem však v návrzích pana premiéra Topolánka nenašel. Takže jsme očekávali, že mu zde řekneme víc a tohle prohlášení nabude nějakých konkrétních podob. Je škoda, že pan Paroubek nedorazil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *