Rozhovor týdne

S Josefem Hlavinkou, předsedou Agrární komory Olomouckého kraje

Demonstrace zemědělců v Olomouci byla velmi ukázněná. Proč jste zvolili tak mírnou formu?

Abychom dokázali, že jsme schopni se zorganizovat ve velice krátkém čase. Prakticky jsme o akci rozhodli v pondělí dopoledne. Na účasti bylo vidět, že mezi zemědělci je taková nálada, že jsou ochotni pro svoji věc něco udělat. Devátou hodinu jsme zvolili proto, že ministr zemědělství Jaroslav Palas v té době přednášel požadavky vládě. Demonstrace byla na jeho podporu.

Kdo z regionu se protestů zúčastnil?

Akci zabezpečovaly pouze tři okresy, a sice Přerov, Prostějov, Olomouc. Jsou to v podstatě také ty okresy, které nejvíce postihlo vymrznutí ozimů. U nich dopady na ekonomiku cítíme velice těžce.

Ve svých požadavcích máte čtyři body. Na kterém vám záleží nejvíce?

Jde to v tom pořadí, jak jsou napsány v prohlášení z naší valné hromady. Zaprvé, neodvolatelné záruky dorovnání přímých plateb na úroveň 55 procent vyjednaných v Kodani tak, jak učinily vlády ostatních kandidátských zemí. Za druhé, jako nejpostiženější region vymrznutím ozimů po letošní zimě, kdy škody dosáhnou 500 milionů korun požadujeme okamžité řešení náhrady, jak přislíbil ministr zemědělství, a to ve výši minimálně 4000 korun na hektar. Jinak tu bude zemědělství těžko přežívat. Pak samozřejmě vyplacení plné částky pro všechny dotační tituly v rámci nařízení vlády 505/2000 Sb. a 86/2000 Sb. a ne pouze ve výši zálohových plateb, které by potom byly považovány za konečné. Rok od roku tyto platby v naší zemi klesají. A nakonec je to částečné dorovnání ztráty, způsobené loňským propadem cen.

Hejtman Olomouckého kraje Jan Březina, kterého jste také požádali o podporu, se ale právě k poslednímu bodu vyjádřil krajně odmítavě. Myslíte, že se vám podaří vše prosadit?

Pokud se neprosadíme 1200 korun, ale podaří se tisíc, budeme to považovat také za úspěch. Souvisí to s tím, jaká inflace v naší republice je, kdo ji tu drží. Jde vlastně o deflaci, kterou neseme na našich bedrech a dotujeme ji. Propad farmářských cen v prvním čtvrtletí 2003 proti prvnímu čtvrtletí 2002 byl 15 procent. Nevím, jestli se podaří prosadit vše a nevím ani, v jaké úrovni. Uděláme ale pro to maximum, abych si mohl před členy agrární komory stoupnout s čistým štítem.

Pokud se vaše požadavky nesplní, jakým způsobem budete protestovat před referendem o vstupu do Evropské unie?

Pokud na Obilnářském foru nedostaneme od naší vlády dostatečné záruky, určitě se sejde krizový štáb Agrární komory České republiky. Tam se stanoví další postup jak se zviditelnit, aby lidé věděli, o čem Evropská unie bude.

Proč jste nedorazili až do Prahy? Bude vláda odtud váš hlas dostatečně slyšet?

Máme zde krajské zastupitelstvo a řešíme to u nás. Do Prahy můžeme jet příště. Myslím, že je to jedno, naše republika je malá a protesty zazní i z jiných regionů. Pak nastává otázka dalších akcí. Uvidíme, jestli budou celoplošné, v krajských městech, okresních městech, na dálnicích…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *