Rozhovor týdne

S Danielem Jurečkou, ředitelem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jsme hovořili o problematice používání pesticidů v zemědělství a další činnosti ústavu.

Minulý týden jste pořádali seminář Pesticidy v zemědělství. Proč jste se rozhodli pro toto téma?

Je to jedno z témat, s nímž naše instituce prakticky nakládá. Máme na starosti povolování nových přípravků na ochranu rostlin a zároveň kontrolu jejich používání. ÚKZÚZ je dále Národní referenční laboratoří pro oblast pesticidů v krmivech a provádí také monitoring pesticidních látek v půdách. Jako organizační složka státu v rámci ministerstva zemědělství dále hrajeme svoji roli i v oblasti naplňování Národního akční plánu ke snížení používání pesticidů v ČR (NAP), jehož cílem je omezení nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí a životní prostředí. Cílem NAP je podpořit vývoj a zavádění integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů tak, aby se snížila závislost na používání přípravků. V zemědělské praxi se však můžeme setkat i s používáním pesticidů v rozporu s platnými předpisy nebo s jejich falzifikací. Proto ÚKZÚZ v loňském roce zakoupil nové laboratorní vybavení, které umožní významný posun ve stanovení reziduí pesticidů a dalších problematických látek (mykotoxinů, rostlinných toxinů a podobně). Tento nový přístroj je určen pro zvýšené potřeby analýz a bude důležitým prvkem pro plnění nových úkolů. Novinkou je především možnost využít necílený screening, který je nastupujícím trendem v oblasti reziduálních analýz. Oblast používání přípravků na ochranu rostlin je i mediálně aktuální téma, kdy je vznášena kritika, že se používání pesticidů v ČR, v rozporu s NAP, nesnižuje. I proto jsme se rozhodli nyní uspořádat tuto konferenci, na které jsme chtěli informovat o aktuálních krocích, které ÚKZÚZ realizuje, aby zamezil nelegální aplikaci a falšování pesticidů. Jde o téma, které svým zaměřením reflektuje na potřebnou kvalitu vstupů do potravinového řetězce, a tím i kvalitu českých potravin. A že je to téma zajímavé, dokazuje i fakt, že vzhledem k velkému množství přihlášených zájemců o tuto konferenci (přes 300) jsme byli nuceni operativně zarezervovat větší sál. Věřím, že vysoký odborný zájem byl plně saturován kvalitními prezentacemi předních odborníků.

Jaké jsou největší problémy v této oblasti?

Jde například o používání nepovolených přípravků v ekologickém zemědělství nebo integrované produkci. Dále to jsou postřiky, které zasáhnou vinou špatné aplikace sousední pozemky, nebo jsou pesticidy použity jinak, než je povoleno (na jinou plodinu nebo nejsou dodržené ochranné lhůty, mohou být použity staré nebo u nás nepovolené pesticidy nebo falzifikáty z černého trhu), problémem mohou být např. také letecké aplikace insekticidů v případech, kdy je povolena pouze aplikace hnojiv nebo pomocných látek a tak dále.

Proto jsme chtěli představit svůj nový metodický přístup k prokazování nelegálních aplikací pesticidů v rostlinné produkci, který je postaven na vzorkování podezřelých pozemků (rostlin i půdy), detekci a kvantifikaci reziduí nepovolených účinných látek a srovnání těchto hodnot s dostupnými limity a s referenčními vzorky. Dosud byly analýzy na rezidua pesticidů prováděny zejména v krmivech, v potravinářských surovinách a v potravinách.

Čekají ÚKZUZ změny v novém programovém období společné zemědělské politiky?

Zřejmě nás čeká upravený záběr delegovaných kontrol ze Státního zemědělského intervenčního fondu a nová bude například oblast sadů, kdy budeme nuceni nastavit formálnější požadavky na náš registr sadů a uvedené skutečnosti následně kontrolovat. Přerozdělení a možné navýšení kontrol očekáváme i v oblasti registru vinic. Obecně se však dá říci, že v novém programovém období kontroly významným způsobem nepřibydou.*

(Celé znění rozhovoru je v  7. čísle týdeníku Zemědělec)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down