24.04.2012 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozhovor týdne

S Jaroslavem Šubrtem ze Zemědělského svazu ČR a členem hodnotitelské komise soutěže Manažer roku jsme hovořili o této soutěži.

Jaké je letos zastoupení zemědělských manažerů v soutěži Manažer roku 2011? Ze stovek nominovaných ze všech oborů a odvětví podnikání Hodnotitelská komise soutěže Manažer roku 2011 vybrala 72 finalistů. Mezi těmito finalisty, tentokrát z 22 odvětví národního hospodářství je pět zemědělců a všichni jsou na vysoké úrovni. Pro určitou představu je mezi nimi například mladý talent, který má ambici zvítězit v kategorii do 35 let, je tam velice moudrý předseda družstva, vyzařující životní zkušenost s důrazem na etický přístup, kterému je více jak dvojnásobek let, je tam zapálený šéf relativně velkého podniku, který je příkladem toho, že „kdo chce zapalovat musí sám hořet“ a podobně.
Jakou mají šanci uspět?
O tom jak uspějí rozhodne Národní výběrová komise soutěže Manažer roku 2011, vychází z písemných podkladů hodnotitelské komise. Ta jednotlivé podniky osobně navštívila, mimo jiné měla za povinnost firmu prozkoumat „od sklepa po půdu“. Výběrová komise provede „výběr“ těsně před slavnostním vyhlašováním 19.ročníku soutěže. Složení Národní výběrové komise soutěže MR 2011 schvaluje řídící výbor soutěže a bude zveřejněno až při slavnostním vyhlášení v paláci Žofín tento týden ve čtvrtek od 15.30 hodin v přímém televizním přenosu. Trochu to odlehčeme, pokud nedojde k nějakému ať už reálnému či fiktivnímu „palácovému převratu“, tak za účasti premiéra Vlády ČR. Vzhledem k tomu, že jsem v 15ti členném kolektivu Národní výběrové komise a současně jako hodnotitel v hodnotitelské komise jsem se podílel přímo na hodnocení v terénu, předpokládám, že šance členů Zemědělského svazu ČR nejsou špatné, spíše naopak.
Proč jsou úspěšní? Těch faktorů je celá řada, zasloužilo by si to hlubší analýzu. Každopádně mají schopnost řídit a motivovat tým k definovaným cílům a výsledkům. Je to zkrátka sestava vynikajících manažerů, kteří prokázali, že mají zásadní podíl na rozvoji firmy, jasnou představu o její budoucnosti. Navíc dokáží pro své dlouhodobé i krátkodobé vize a cíle nadchnout své spolupracovníky, dosáhnou jejich identifikace a celkem s přehledem se orientují v agrárním prostoru.
V čem ještě mají zemědělští manažeři rezervy? Rezervy pochopitelně jsou u jednotlivých manažerů velmi rozličné, s různou vahou. Řada z nich si považuje pohled zvenčí od hodnotitele, který snáze identifikuje slabé stránky firmy, případné ohrožení a taktně je hodnocenému sdělí. Vycházím-li z minulých ročníků, například za posledních deset let, určité rezervy jsou stále v emoční (sociální) inteligenci (EQ), která se dá v čase kultivovat. Dnes se ukazuje, že je i mnohdy důležitější než rozumová inteligence (IQ). Jedním z klíčových indikátorů vysoké emoční inteligence je značná míra empatie, která v náročných krizových obdobích vytváří předpoklady k využití celého potenciálu firmy a tedy všech zaměstnanců. Vůdcovské kompetence, a tedy vysoká míra EQ, se mimo jiné projevují v tom, že se vytvářejí individuální předpoklady trvalé úspěšnosti každého jednotlivce. Přitom však platí, že k narušení firemního klimatu stačí jeden jediný člověk. Takovýto „jedovatý manažer“ v lepším případě komplikuje práci, v horším ničí pracovní morálku a pověst organizace. Ukazuje se, že jejich společným rysem je, že snižují produktivitu své organizace. Někdy si vedoucí pracovníci nejsou zcela vědomi své zásadní role, a to lidi hodnotit (správné lidi na správná místa), koučovat je (vést je, kritizovat, pomáhat jim), posilovat sebedůvěru (pečovat o ně a umět ocenit jejich práci), eliminovat „jedovaté“ pracovníky.
Mohl byste přiblížit hodnocení v této soutěži? Projekt Manažer roku je celoroční záležitostí, nese se v duchu několikastupňového důsledného a exaktního hodnocení. Hodnocení, které provádí hodnotitelská komise je složená s respektovaných odborníků z teorie i praxe managementu i ekonomiky. Je velmi komplikované a sofistikované.Celkem je zpracováváno mnoho kriterií, která vyústí do zásadních šesti a to: osobnost a způsobilost manažera, podnikatelské výsledky a konkurenceschopnost, schopnost čelit krizi, celospolečenské přínosy firmy, pracovně – sociální a vzdělávací aktivity, environmentální přístup.
Vedle hodnotitelské komise je řídícím výborem ustavena Národní výběrová komise, největší skupina národní komise pochází z řad manažerů roku z minulých let (je jich 18), výkonných a velmi úspěšných manažerů a členů hodnotitelské komise soutěže, to znamená respektovaných odborníků z praxe i teorie managementu i ekonomiky. Hodnocen je nejlepší manažer daného odvětví, nejlepší manažer malé firmy do 50 zaměstnanců a střední firmy do 250 zaměstnanců, a to v rámci všech hodnocených odvětví a oborů podnikání. Dále pak mladý manažerský talent do 35 let a jako poslední TOP deset s tím, že první je Manažer roku a nejlépe umístěná žena je pak Manažerka roku.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down