03.01.2012 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozhovor týdne

S Oldřichem Černochem, ředitelem Státního zemědělského a intervenčního fondu jsme hovořili o výhledech na letošní rok.

Čekají se nějaké změny v příjmu žádostí o dotace a výplat jednotlivých podpor dotací?

Co se týká plateb na základě jednotné žádosti, největší změnou pro rok 2012 je nejasnost ve věci struktury a způsobu výpočtu dotací top-up. Jinak by struktura a termíny vydávání rozhodnutí měly zůstat stejné jako v loňském roce. O aktuálních změnách budou v rámci dotací v Programu rozvoje venkova – projektová opatření budou žadatelé informování prostřednictvím aktuálních pravidel pro každé opatření. SZIF se podařilo získat souhlas Monitorovacího výboru s cílem zajistit vydávání pravidel vždy nejpozději dva měsíce před prvním dnem podávání žádostí. Tato doba by měla pomoci Fondu i žadatelům k odstranění nejasností. Vzhledem k postupné elektronizaci podávání žádostí a změně způsobu vyhodnocení žádostí dojde zároveň ke zkrácení příjmu žádostí na jeden týden. Vzhledem k tomu, že většina žádostí byla podána buď v prvních či posledních dnech nemělo by mít toto zkrácení negativní dopad na žadatele.
Jak vidíte vývoj fondu v tomto roce? V současné době SZIF administruje režimy podpor prvního a druhého pilíře společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. Celkový objem vyplacených dotací dosáhl v roce 2011 přibližně 37 miliard korun.
V roce 2012 předpokládám, že budou postupně zveřejňovány návrhy evropské legislativy včetně prováděcích aktů a návrhů legislativních řešení legislativou národní. SZIF bude intenzivně pracovat na nastavení dalšího programového období celé Společné zemědělské politiky 2014 až 2020. Hlavní rolí SZIFu v tomto přípravném období bude nastavit nové podpory administrovaných režimů tak, aby i nadále finanční prostředky z evropských i národních zdrojů putovaly „administrativně-žadatelsky příjemnou“ cestou. S přípravou na nové programové období souvisí i příprava informačního systému SZIF.
Takže vaším hlavním úkolem je přechod na další programové období? Určitě ano, vedle toho nás ovšem čekají další významné aktivity, jakými je přechod značky Regionální potravina z ministerstva zemědělství pod administraci SZIF, dále je to určení nové komunikační strategie značky Klasa, na kterou začíná nové výběrové řízení, ale i výběr nového systémové integrátora a mnohé další. Samozřejmě je naší prioritou maximální možné zjednodušení komunikace mezi fondem a žadateli.
Počítá se tedy s dalším zjednodušením komunikace mezi SZIF a zemědělci? Ano, ambicí Státního zemědělského intervenčního fondu i nadále bude zjednodušení administrace žádostí o evropské peníze. Příkladem tohoto přístupu SZIF je úspěšné zavedení změny administrace žádostí o dotace v rámci projektových opatření programu rozvoje venkova. Právě odstranění například nesmyslných front dlouho před otevřením našich regionálních odborů spolu s omezením množství dokumentů, které museli předkládat i neúspěšní žadatelé v rámci PRV je jedním z největších příspěvků SZIF pro administraci evropských peněz v roce 2011. Na základě finančních prostředků alokovaných na dotační opatření a preferenčních bodů, které získají jednotlivé žádosti, sestaví odborní pracovníci SZIF seznam doporučených projektů a projektů „náhradníků“. Teprve tito žadatelé, kteří mají reálnou šanci na úspěch přidělení požadované dotace, jsou vyzvání k tomu, aby předložili požadované přílohy. Tento nový systém přinesl například úsporu nákladů žadatelů, zrychlení procesu administrace a také menší zátěž na podatelnách Regionálních odborů SZIF. Dále se počítá s větším využitím Portálu farmáře, zde mají žadatelé přehled o aktuálním stavu své žádosti. Připravuje se větší míra zavedení elektronizace komunikace SZIF se žadateli a v neposlední řadě přikládáme velký význam naší infolince, kde se žadatelé mohou informovat na vše potřebné k jejich žádostem nebo dotacím.
Jaký je v současnosti zájem o značku Klasa? Zájem o značku Klasa mezi výrobci i spotřebiteli neustále roste, svědčí o tom počet žádostí o značku Klasa, které jsou projednávány hodnotitelskou komisí při ministerstvu zemědělství, ale i pozitivní výsledky průzkumů trhu, které pravidelně provádíme. Značka Klasa deklaruje stálou a prověřenou kvalitu a je marketingově podporována celoplošně, zatím co Regionální potravina zdůrazňuje vazbu na region a jeho produkty, marketingová podpora je tedy zaměřena teritoriálně.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down