16.12.2011 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozhovor týdne

S Dagmar Tůmovou, předsedkyní představenstva Českomoravské drůbežářské unie, jsme hovořili o plnění standardů pro chov nosnic.

Jaká je nyní situace v plnění Směrnice Rady 74/1999 EK o minimálních standardech pro chov nosnic v EU? Všechny členské státy zahájily rekonstrukce technologií podle směrnice Rady 74/1999 EK, ale jen některé vše splní a nebudou používat konvenční klece pro chov nosnice po 1. lednu 2012. Již od našeho vstupu do EU se řešila otázka rekonstrukcí konvenčních klecí. V počátečním období našeho vstupu se chovatelé přidali na stranu těch, kteří chtěli posun zákazu používání konvenčních klecí. Když ale viděli, že Evropská komise nehodlá směrnici jakkoliv měnit, rozhodli se, že splní její požadavky a konvenční klece zrekonstruují. Tak nyní Česká republika patří ke skupině států jako Velká Británie, Německo, Rakousko, severské státy, které také nebudou chovat nosnice v konvenčních klecích po 1. lednu 2012. Česká republika bude mít hotovo 80 procent kapacit a zbývajících 20 procent rekonstruuje v následujícím roce až dvou. V Evropské unii se přiznalo dvanáct členských států, že rekonstrukce nestihnou. Nejproblematičtější z pohledu dovozů vajec do ČR jsou Polsko, Španělsko, Itálie.
Co se skrývá pod pojmem džentlmenská dohoda?
Evropská komise podlehla dlouhodobému tlaku států, které rekonstrukce nedokončí – hlavně Polsku, Španělsku, Itálii a do nedávna i Francii, které stále tlačily na odsunutí zákazu používání konvenčních klecí. Je s podivem, že kromě Polska jsou to státy, které směrnici vytvářely. Džentlmenská dohoda znamená, že státy, které nestihnou dokončit rekonstrukce konvenčních klecí do 31. prosince, by mohly chovat nosnice ještě do 31. července 2012 s tím, že to mohou být pouze chovatelé, kteří již přestavbu začali, všechna vejce budou dávána na zpracování a zpracovaná vejce se budou muset použít na výrobky v dané zemi. Takto vyrobená vejce nesmí překročit hranice daného státu. Měl by být vypracován akční plán rekonstrukcí. Dále by měl být vypracován seznam chovatelů ve všech členských zemích včetně registračních čísel a tyto seznamy by měly být veřejně přístupné na internetu.
Tato džentlmenská dohoda však nebyla zatím přijata. Původní záměr tuto dohodu odsouhlasit na listopadové radě ministrů se nepovedl. A tak jednání probíhají dál.
Mohla byste přiblížit názor českých chovatelů na tuto dohodu? Naprosto jí odmítají. Není to dohoda, ale podraz na chovatele, kteří investovali a rekonstruovali konvenční klece. Chovatelé si museli půjčit u bank finanční prostředky a teď je musejí vracet. Počítali s tím, že se zvýší cena zemědělských výrobců a půjčky splatí. Tím, že by došlo k produkci vajec v konvenčních klecích, ovlivnila by se i cena na trhu. Tato dohoda by byla přípustná jen v jednom případě, a to jestliže členské státy, které nesplní požadavky směrnice, nebudou smět vyvážet vejce ani vaječné výrobky, bez ohledu z jakých technologií pocházejí , přes hranice daného státu. A každý členský stát, který splnil, si bude smět vybrat způsob obrany na ochranu svého trhu a nebude Evropskou komisí nijak postihován.
Jestliže může porušovat zákon jedna strana, může ho porušovat i druhá strana. Může se nazývat třeba džentlmenská dohoda číslo dvě. Je nutné vyřešit otázku ochrany trhů jednotlivých států.
Jak se spolupracuje s českými autoritami? České autority – ministerstvo zemědělství, Státní veterinární správa ČR, Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR přijaly pozici českých chovatelů za svou a na svých jednáních ji prosazují. Chovatelé tuto spolupráci velmi oceňují. Ve všech jednáních je Česká republika aktivní. Jednání o tom, jaká bude situace po 1. lednu 2012, stále pokračuje na úrovni Evropské komise. Závěrečné stanovisko by mělo být konzultováno na poslední Radě ministrů tohoto roku. Věříme, že ve spolupráci všech zainteresovaných organizací, kterým bych ráda za jejich intenzivní podporu poděkovala.
Jaký dopad bude na spotřebitele ? Díky nutnosti výměny technologií pro chov nosnic nutně musí dojít ke zdražení konzumních vajec. Jedná se ale o haléřová navýšení. Naopak vejce je vhodnou nutričně komplexní potravinou zajímavou pro spotřebitele s nižšími příjmy.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down