02.12.2011 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozhovor týdne

S Jaroslavem Tomšů ze společnosti Agrotom jsme hovořili o náplni a cíli obchodních a společenských fór.

Několik let organizujete v jednotlivých krajích obchodní a společenská fóra, kde se scházejí zástupci zemědělských firem, bank i dodavatelů či odběratelů. Co je vlastně cílem těchto setkání? Cílem těchto fór je v odborné seminární části seznámit účastníky s aktuálními tématy zejména v agrárním a potravinářském odvětví a v marketingové a společenské části potom prezentace partnerských společností a vytvoření prostoru pro navázání a prohloubení jak
obchodních, tak odborných a společenských kontaktů v kontextu rozvoje a efektivity agrárního a potravinářského sektoru.
Podařil se původní záměr naplnit? Za dobu, během které jsou fóra organizována, se podařilo téměř naplnit původní záměr. V oblastech, kde s akcemi začínáme, vždy nějakou dobu trvá, než si pozvaní účastníci osvojí
formu fóra a začnou se pravidelně účastnit. Důležité jsou však i partnerské společnosti, které výrazně podporují tyto akce i ekonomicky.
Mohl byste připomenout, přibližně od kdy a kde se konají a zda počítáte s jejich rozšířením do dalších regionů?
Historie prvního fóra se datuje k 6. prosinci 2000, kdy první fórum proběhlo na Jizbici pro manažery a partnery okresu Benešov,Tábor a Pelhřimov.V současné době ve spolupráci s Agrární komorou ČR, regionálními, krajskými a okresními agrárními komorami organizujeme fóra regionálně po celé ČR. Jako spoluorganizátoři se zapojili v některých oblastech územní organizace Zemědělského svazu ČR a Krajská informační
střediska pro rozvoj zemědělství a venkova.Rovněž musím připomenout dlouhodobou spolupráci se zemědělskými univerzitami a jejich fakultami v rámci celé ČR.
Jak hodnotíte spolupráci s Agrární komorou ČR? Tuto spolupráci hodnotím velmi pozitivně, vstupem Agrární komory ČR do příprav a konání fór se posunula úroveň těchto akcí. Zejména pak v regionu Jihočeského kraje, Vysočiny, Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje je spolupráce dlouhodobější a rozvinutější, v ostatních oblastech ČR jsme začali tyto akce pořádat před dvěma roky - tady se spolupráce rok od roku rozvíjí.
Tato setkání se konají v různých regionech, zaznamenáváte rozdíly v zájmu? Největší dlouhodobý zájem je právě o fórum v Táboře, které se koná vždy v únoru a je určeno pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina a potom v Královéhradeckém kraji. Zájem
rovněž souvisí s dlouhodobými osobními a pracovními vztahy představitelů agrárního sektoru v jednotlivých regionech a s obchodními vztahy s majiteli a manažery partnerských společností.
Jak fóra koncipujete? Fóra jsou koncipována po konzultaci s vedením Agrární komory ČR, statutárními zástupci a řediteli regionálních, krajských a okresních komor a v některých oblastech s představiteli Zemědělského svazu ČR. Rovněž se snažím konzultovat koncepční záležitosti s akademickými funkcionáři univerzit a jejich fakult a se zástupci partnerských
společností. Snažím se, aby zejména v odborné části byla zahrnuta aktuální témata a otázky týkající se oblasti, ve které je setkání pořádáno.
Na posledním fóru v Olomouci bylo z jedním z témat zavádění výsledků vědy do praxe. Kde v této oblasti vidíte rezervy? V této oblasti vidím rezervy v oblasti vzájemné komunikace mezi praxí a akademickými představiteli. Domnívám se, že vybraná témata bakalářských, magisterských a doktorandských prací zejména na zemědělských univerzitách by mohla posloužit jako vhodný návod pro prohloubení spolupráce s praxí a tím se zapojit, například do udržení a zvyšování konkurenceschopnosti.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down